Foto: Google

Cykelsti på vej på Raffinaderivej

Københavns Kommune planlægger en ny dobbeltrettet asfalteret cykelsti og en grusbelagt gangsti langs Raffinaderivej fra Prags Boulevard til Sundby Boldklub. Det eksisterende fodgængerfelt flyttes, så det kommer til at hænge sammen med gangstien.
Busser på Amagerbrogade- Foto: Ursula Bach

Hør om det nye busnet

Movia er i gang med at tilpasse busnettet til Metrocityringen, som åbner i 2019. På Amager får det betydning for bl.a. linje 2A og 4A. Lokaludvalgene i København har lige nu Movias Trafikplan 2016 i høring. Kom og hør mere om forslaget onsdag den 19. oktober kl. 18.30-20.30 i Filipskirkens menighedssal, Kastrupvej 57.
Cyklister Amagerbrogade

Er du tilfreds med cykelstierne i Amager Øst?

Lokaludvalget vil gerne have dine input om strækninger, som du mener bør have cykelsti, strækninger hvor du mener cykelstien bør udvides eller lyskryds, hvor der er stor trængsel. Vi sender de samlede input videre til Københavns Kommune, som vil bruge dem i forbindelse med Cykelstiplan 2017-2025.
luftfoto taget fra christianshavn

Zoom ind på din bydel

Vi zoomer ind på potentialer og udfordringer i bydelen torsdag den 6.oktober kl. 17-20.30 i Børnekulturhus Ama’r. Master Fatman vil guide deltagerne igennem en spændende aften i byudviklingens tegn, når 3 oplægsholdere giver hver deres vinkel på god byudvikling i Amager Øst. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Amager Strandvej 3

Beslutning om ny skole på Amager Strandvej 3 udskydes

Københavns Kommune har i sommer været i gang med at afklare sikkerhedsforholdene i forbindelse med byggeri af en ny skole på Amager Strandvej 3, som ligger tæt på Prøvestenen. Som det ser ud nu, er der ingen risiko forbundet med at bygge en skole på grunden. Den endelige vurdering kan dog ikke afsluttes, før der foreligger en række endelige svar fra ejerne om de fremtidige planer for de eksisterende tankanlæg på Prøvestenen nærmest Amager Strandvej 3.

Skriv en kommentar

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code