Børne Skt. Hans på Cykellegepladsen

Børne Skt. Hans på Cykellegepladsen 23. juni

Kom til børne Skt. Hans på Cykellegepladsen, og se forslaget til den nye legeplads. Der vil også være sjove cykellege, pølser og pandekager over bål, mulighed for at få gjort cyklen sommerklar og en spændende båltale for børn. Vi glæder os til at se jer!
Nyt plejehjem ved Sundparken

Mulighed for nyt plejehjem ved Sundparken

Københavns Kommune vil gerne give mulighed for at, der kan blive bygget et nyt plejehjem og et seniorbofællesskab i forbindelse med FSB’s eksisterende ældreboligafdeling ”Sundparken”. Lokaludvalget har været i dialog med kommunen, og som borger har du inden den 6. maj mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag.
Borgerhenvendelser vedr. institution på Greisvej

Borgere er utilfredse med planer om ny institution på Greisvej

På lokaludvalgsmødet den 19. april mødte en gruppe på omkring 20 kritiske borgere fra lokalområdet op for at udtrykke deres utilfredshed med en mulig midlertidig daginstitution på Greisvej. Utilfredsheden skyldes at hverken borgere eller lokaludvalget har været inddraget i processen eller beslutningsforslaget.

Kom til arbejdsdag på cykellegepladsen

Mens vi venter på den nye cykellegeplads, så skal den midlertidige plads have en sidste kærlig hånd, så den også i 2018 kan danne ramme for leg på hjul for ungerne og deres voksne. Det sker lørdag den 21. april kl. 13-15. Anlægsarbejdet til den permanente cykellegeplads går igang ved udgangen af 2018.
Formandskab i Amager Øst Lokaludvalg

Her er det nye formandskab

Lokaludvalget har nu valgt sin nye formand og næstformand. Ole Pedersen blev genvalgt som formand og Ole Meldgaard genopstillede som næstformand uden modkandidater.