På cykeltur med socialborgmesteren

Den 8. august var socialborgmester Mia Nyegaard på cykeltur med lokaludvalget. Borgmesteren kom rundt til nogle af bydelens sociale tilbud og væresteder, hvor brugere og medarbejdere bidrog med information og spørgsmål.
Lokalplanpmråde ved Femøren Station

Nyt lokalplanforslag for Femøren Station

Et nyt lokalplanforslag for Femøren Station skal gøre det muligt at ændre fire erhvervsbygninger til ungdomsbolig, hotel, fitnesscenter og dagligvarebutik. Lokalplanen vil desuden muliggøre et mere attraktivt bymiljø i forhold til udearealer og grønne elementer i området. Vi holder borgermøde den 6. september kl. 19-21. Alle er velkomne
Skolen ved Sundet

Skolen ved Sundet kan blive udvidet med to nye bygninger

Skolen ved Sundet skal udvides med et nyt skolespor og et fritidshjem. Den nye lokalplan skal bl.a. muliggøre en udvidelse af Skolen ved Sundet med to nye bygninger til hhv. skole og fritidshjem. Amager Øst Lokaludvalg afholder borgermøde d. 16.8. og håber at alle interesserede har lyst til at deltage. Læs mere om planerne for udvidelsen.

Seks ønsker til budget ’19

Forud for de kommende budgetforhandlinger på Rådhuset har Amager Øst Lokaludvalg udarbejdet en "ønskeseddel" med seks lokale projekter, som lokaludvalget mener, at politikerne bør prioritere.
Nyt plejehjem ved Sundparken

Nyt plejehjem på vej ved Sundparken

Københavns Kommune vil gerne give mulighed for at, der kan blive bygget et nyt plejehjem og et seniorbofællesskab i forbindelse med FSB’s eksisterende ældreboligafdeling ”Sundparken”. Kom til borgermøde den 19. juni kl. 17-19 på Lergravsparkens Skole og hør mere om planerne. Det vil også være muligt at komme med idéer og input.