Lokaludvalgets aktuelle projekter

Her kan du læse om de projekter, lokaludvalget aktuelt arbejder med. 

Helhedsplan for det sydlige Amager Øst

(området omkring Femøren St. og Hedegaardsvej)
Lokaludvalget ønsker at vide mere om grundejernes planer, samt beboernes behov og ønsker. Målet er at få lavet en helhedsplan for kommende byudvikling af området som tilgodeser lokalområdets behov. I september 2018 mødte 100 borgere op til et møde om en ny lokalplan for området ved Femøren station, som skal omdanne fire erhvervsbygninger til bl.a. hotel og ungdomsboliger. Vi fik også fat i nogle af områdets unge, da lokaludvalget var på gaden med varm kaffe og kakao. Se video her

Helhedsplan for Nordøstamager

Lokaludvalget fik i 2016 udarbejdet Helhedsanalyse af Nordøstamager. Et debatoplæg er siden blevet drøftet med grundejere og interessenter i området, og kulminerede med en workshop i april 2018. 100 borgere deltog, og der blev arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Vi har brugt de mange input i lokaludvalgets høringssvar til Københavns Kommunes nye kommuneplanstrategi.

Kunst på Amagerbrogade

Amager Øst Lokaludvalg fik i 2016 udarbejdet en kunststrategi for Amagerbrogade og har efterfølgende, i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg, nedsat en fælles arbejdsgruppe, der har arbejdet på at skaffe finansiering til opsætning af kunst på Amagerbrogade.