Udvikling af Kastrupvej og Backersvej

Kastrupvej og Backersvej er idag kedelige veje og usikre for bløde trafikanter. Der er stort potentiale for at gøre vejene grønnere, skabe rum for ophold og gøre det mere sikkert at krydse vejen.

Usikker trafik og kedelige veje

Backersvej/Italiensvej

Vejene er i dag trafikkorridorer hvor mange kører for stærkt, med brede vejbaner og få overgangsmuligheder. Det skaber utryghed for bløde trafikanter. Desuden forventes der et øget trafikpres på vejene, når Ny Amagerbrogade bliver færdig. Vejene er kedelige at opholde sig ved og køre på. Specielt på Backersvej er der lange passager uden attraktioner i byrummet. Begge veje har mange småparker eller ”pladser” og der er gode muligheder for både begrønning og regnvandsopsamling.

Over 250 forslag til forbedringer

I april 2015 var lokaludvalgets arbejdsgruppe på gaden for at samle ideer og forslag til forbedringer til Kastrupvej og Backersvej. Over tre dage inviterede vi borgerne på kaffe og saft, og en snak om fremtiden for de to veje.

Borgerne syntes at bilerne kører for stærkt, især på Backersvej, at der er for dårligt udsyn fra sidevejene, samt at der mangler fodgængerovergange og lyskryds. Mange ønskede at Kastrupvej bliver grønnere, f.eks. med vejtræer. Der var også ønsker om at de små fællesarealer langs Backersvej og den gamle sporvognsremise ved Formosavej udnyttes bedre.

Spændende projektoplæg

I december 2015 har to arkitektstuderende lavet forslag på baggrund af borgernes idéer til omdannelse af den grønne kile på Milosvej, pladsen på Delosvej og pladsen på Formosavej.

Tegnestuen 1:1 Landskab har lavet et spændende idéoplæg til forbedring af Backersvej.

Lokaludvalget arbejder nu videre med, hvordan ideerne kan realiseres. På pladsen ved Formosavej har lokaludvalget i 2016 etableret en midlertidig trafiklegeplads, der skal afprøve stedets potentiale.

Følg med i facebook-gruppen “Vi elsker Kastrupvej og Backersvej”

Kontakt: Rasmus Steenberger, rsteenberger@gmail.com eller Iben Lindemark, ibenlindemark74@hotmail.com

 


Én kommentar til “Udvikling af Kastrupvej/Backersvej”

 1. Marie Hansen

  Hej
  Jeg er en bekymret mor og borger på Amager, som bor i området omkring backersvej og Kastrupvej, og som færdes meget i dette område med mine børn og hund.
  Vi er oprigtigt meget bekymret for den øget trafik som er kommet på wibrandtsvej mellem Amagerbrogade og Kastrupvej. Vi har flere gange været vidne til at cyklende har været ved at blive kørt ned af store lastbiler, hurtig kørende biler og de øget busser som køre alt for stærkt i en zone med 40 km hastighed..
  Dette er meget slemt og vi håber at der vil blive gjort noget for at arbejde med denne strækning, som hver dag er vejen til skole og institution for cyklen og gående børnefamilier.
  Wibrandtsvej har ikke cykelsti og brede fortorve, og derfor er det et meget farligt sted at færdes for børn og cyklende.
  Hjælp os med at gøre denne strækning sikker for trafikanter.
  Mvh Marie – en bekymret mor og borger

  Svar

Skriv en kommentar