Erhvervsnetværk Amager Øst

ERHVERVSNETVÆRKET ER LUKKET

 

Erhvervsnetværk Amager Øst blev etableret i foråret 2017, som et produkt af lokaludvalgets arbejde med bydelsplan 2017-2020.

Amager Øst Lokaludvalg har nu besluttet at nedlægge netværket. Erhverv er i stedet blevet et fast fokusområde i lokaludvalgets arbejdsgruppe Planlægning, erhverv og trafik

Interessen for netværket stod ikke mål med de ressourcer, det krævede at drive netværket.