Erhvervsnetværk Amager Øst

ERHVERVSNETVÆRKET ER IKKE AKTIVT I ØJEBLIKKET

Lokaludvalget ønsker at styrke hele bydelens erhvervsliv, og etablerede på den baggrund Erhvervsnetværk Amager Øst. Målet er at erhvervslivet gennem et interessefællesskab kan stå stærkere både økonomisk, socialt og bæredygtigt. Med Erhvervsnetværk Amager Øst kan de erhvervsdrivende mødes for at inspirere og hjælpe hinanden, men også for at motivere og dele erfaringer om alt fra søgemaskineoptimering og sociale medier, til regnskaber, innovation og grønne løsninger.

Ikke mindst kan netværket fungere som en samlet stemme, som lokaludvalget kan lytte til, og herigennem få erhvervslivets input til udviklingen i bydelen. Fx når der skal gives et høringssvar til kommunen.

Erhvervsnetværk Amager Øst blev etableret i foråret 2017, som et produkt af lokaludvalgets arbejde med bydelsplan 2017-2020. Netværket blev skudt i gang ved et stort arrangement, med over 100 deltagere, d.17.maj 2017.

Hvordan bliver jeg en del af netværket?

Der afholdes ikke møder i Erhvervsnetværk Amager Øst i øjeblikket.

Netværket har en facebook gruppe: Erhvervsnetværk Amager Øst – ENAØ, hvor der kan holdes gang i diskussionerne, og der kan deles erfaring med hinanden, udenfor de fysiske møder. Lokaludvalget opfordrer alle erhvervsdrivende i bydelen til at melde sig ind i gruppen, med henblik på at holde sig orienteret om hvad der rør sig.