Høringer

Her kan du se aktuelle og tidligere høringer af betydning for Amager Øst bydel.

Har du kommentarer til en aktuel høring, er du velkommen til at skrive til os på info@aoelu.dk

Du kan se de fleste aktuelle høringer på Københavns Kommunes digitale høringsportal Bliv Hørt, hvor man kan sende sine kommentarer direkte til kommunen.

Aktuelle høringer

 

Høringer hvor lokaludvalget har afgivet høringssvar
(klik for at læse høringssvar)

Titel   Høringsperiode
Høring: Forudgående høring – kommuneplantillæg for Sundparken    
Høring: Forskrift vedr. udendørs musikarrangementer    
Høring: Intern høring vedr. investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019    -20.4.18
Høring: Lybækgade tillæg 1 – lokalplansforslag   22.3.18-19.4.18
Høring: Carlsgade tillæg 1 – lokalplansforslag   21.3.18-18.4.18
Naboorientering: Nedrivning af bygning på Strandlodsvej 3   4.1.18 – 26.1.18
Høring Høring af forslag til nyt lokalt busnet   5.1.18 – 18.2.18
Høring: Forudgående høring – butiksstørrelser for detailhandel i Amager Øst   10.11.17-17.12.17
Høring: Forudgående høring lokalplan Femøren   15.11.17-18.12.17
Høring: Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole    23.10.17-20.11.17
Høring: Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-22    27.09.17-10.11.17
Forudgående høring: Ideer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen.   3.10.17 – 24.10.17
Naboorientering: Amager Strandvej 122    29.9.17 – 20.10.17
Høring: Udkast til skybrudspakke 2019   27.6.17 – 25.8.17
Høring: Prioriteringer i forbindelse med budget 2018   17.8.17 – 4.9.17
Høring: Kløverparken tillæg 2 lokalplanforslag   3.5.17 – 28.6.17
Naboorientering: Tilbygning til Kofoeds Skole   6.6.17 – 27.6.17
Høring: Skoledistrikter 2018/19    28.4.17 – 9.6.17
Intern høring: Lokalplan Skolen Ved Sundet   17.5.17 – 31.5.17 
Høring: Krimsvej tillæg 2 supplerende høring   6.4.17 – 27.4.17
Intern høring: Tilgængelighedsruter Amager Øst   27.3.17 – 2.5.17
Intern høring: Krydsningshelle Prags Boulevard (Københavnerruten)   22.3.17 – 26.4.17
Høring: Ændring af regulativ for husholdningsaffald. Ikke indsendt høringssvar.   29.3.17 – 27.4.17
Høring: Ålandsgade tillæg 1 – lokalplanforslag   4.4.17 – 5.6.17
Høring: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder    10.2.17 – 17.4.17 
Høring: Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen    7.2.17 – 4.4.17
Høring: Tycho Brahes Allé 35-37 – lokalplanforslag    27.1.17 – 29.3.17 
Intern høring: Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken”   21.2.17 – 3.3.17
Høring: Rødegård – lokalplanforslag    21.12.16 – 24.2.17
Høring: Lindgreens Alle – lokalplanforslag   12.12.16-13.01.17
Høring: Ved Amagerbanen Syd – supplerende høring   1.12.16 – 22.12.16
Høring: Holmbladsvænge – lokalplanforslag   8.11.-16 – 6.1.-16
Høring: Almene boliger i serviceerhvervsområder   04/11-16 – 20/11-16
Intern høring – Cykelsti på Raffinaderivej   07/10-16 – 18/11-16
Intern høring – Cykelsti langs Amagerbanens tracé   07/10-16 – 18/11-16
Trafikplan 2016   19/09-16 – 28/10-16
Høring: Strandlodsvej tillæg 1 – supplerende høring   04/10-16 – 18/10-16
Intern høring: Rødegård lokalplanforslag   23/08-16 – 06/09-16
Høring: Krimsvej tillæg 2 – lokalplanforslag   18/08-16 – 17/10-16
Intern høring: Omstilling af bemandede legepladser   15/08-16 – 26/09-16
Intern høring: Københavns kommunes budget 2017   18/08-16 – 05/09-16
Høring: Bygge og anlægsforskrift   14/07-16 – 30/09-16
Ved Amagerbanen Syd – lokalplanforslag   30/06-16 – 26/09-16
Kløverparken tillæg nr. 1 – lokalplanforslag   24/06-16 – 18/09-16
Forskrift for udendørs musikarrangementer   31/05-16 – 17/09-16
Intern høring – revideret disp. forslag for cykelsti langs Amagerbanens tracé   14/06-16 – 12/08-16
Intern høring – lokalplanforslag Ungdomsboliger Holmbladsvænge   10/06-16 – 08/07-16
Strandlodsvej tillæg 1 – lokalplanforslag   07/06-16 – 06/09-16
Høring: Amager Strandvej nr. 3   20/05-16 – 24/06-16
Høring – Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18   13/05-16 – 24/06-16
Forslag til Tryghedsløft 2017   02/05-16 – 12/06-16
Intern høring – Tycho Brahes Alle 35-37   02/05-16 – 18/05-16
Høring – Handleplan for diabetes 2016-19   25/04-16 – 08/06-16
Sadolin og Holmblad – Tillæg nr. 2 – Lokalplanforslag   07/04-16 – 02/06-16
Intern høring lokalplan Lindgreens Alle    
Udv. af Københavns aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser   18/03-16 – 19/04-16
Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 – Lokalplanforslag   14/03-16 – 09/05-16
Tillæg 5 til Spildevandsplanen 2008   24/02-16 – 21/04-16
Naboorientering – udnyttelse af Krudthusets 1. sal    
Intern høring – Skybrudsprojekter i Amager Øst   10/01-16 – 01/02-16

 

Gå til Høringer – arkiv