Høringer – arkiv

2017 Titel    
  Høring: Forudgående høring – butiksstørrelser for detailhandel i Amager Øst   10.11.17-17.12.17
  Høring: Forudgående høring lokalplan Femøren   15.11.17-18.12.17
  Høring: Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole    23.10.17-20.11.17
  Høring: Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-22    27.09.17-10.11.17
  Forudgående høring: Ideer og forslag, VVM for olietanke OTC Syd på prøvestenen.   3.10.17 – 24.10.17
  Naboorientering: Amager Strandvej 122    29.9.17 – 20.10.17
  Høring: Udkast til skybrudspakke 2019   27.6.17 – 25.8.17
  Høring: Prioriteringer i forbindelse med budget 2018   17.8.17 – 4.9.17
  Høring: Kløverparken tillæg 2 lokalplanforslag   3.5.17 – 28.6.17
  Naboorientering: Tilbygning til Kofoeds Skole   6.6.17 – 27.6.17
  Høring: Skoledistrikter 2018/19    28.4.17 – 9.6.17
  Intern høring: Lokalplan Skolen Ved Sundet   17.5.17 – 31.5.17 
  Høring: Krimsvej tillæg 2 supplerende høring   6.4.17 – 27.4.17
  Intern høring: Tilgængelighedsruter Amager Øst   27.3.17 – 2.5.17
  Intern høring: Krydsningshelle Prags Boulevard (Københavnerruten)   22.3.17 – 26.4.17
  Høring: Ændring af regulativ for husholdningsaffald. Ikke indsendt høringssvar.   29.3.17 – 27.4.17
  Høring: Ålandsgade tillæg 1 – lokalplanforslag   4.4.17 – 5.6.17
  Høring: Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder    10.2.17 – 17.4.17 
  Høring: Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen    7.2.17 – 4.4.17
  Høring: Tycho Brahes Allé 35-37 – lokalplanforslag    27.1.17 – 29.3.17 
  Intern høring: Tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 ”Kløverparken”   21.2.17 – 3.3.17
  Høring: Rødegård – lokalplanforslag    21.12.16 – 24.2.17
  Høring: Lindgreens Alle – lokalplanforslag   12.12.16-13.01.17

 

2016 Titel    
  Høring: Ved Amagerbanen Syd – supplerende høring   1.12.16 – 22.12.16
  Høring: Holmbladsvænge – lokalplanforslag   8.11.-16 – 6.1.-16
  Høring: Almene boliger i serviceerhvervsområder   04/11-16 – 20/11-16
  Intern høring – Cykelsti på Raffinaderivej   07/10-16 – 18/11-16
  Intern høring – Cykelsti langs Amagerbanens tracé   07/10-16 – 18/11-16
  Trafikplan 2016   19/09-16 – 28/10-16
  Høring: Strandlodsvej tillæg 1 – supplerende høring   04/10-16 – 18/10-16
  Intern høring: Rødegård lokalplanforslag   23/08-16 – 06/09-16
  Høring: Krimsvej tillæg 2 – lokalplanforslag   18/08-16 – 17/10-16
  Intern høring: Omstilling af bemandede legepladser   15/08-16 – 26/09-16
  Intern høring: Københavns kommunes budget 2017   18/08-16 – 05/09-16
  Høring: Bygge og anlægsforskrift   14/07-16 – 30/09-16
  Ved Amagerbanen Syd – lokalplanforslag   30/06-16 – 26/09-16
  Kløverparken tillæg nr. 1 – lokalplanforslag   24/06-16 – 18/09-16
  Forskrift for udendørs musikarrangementer   31/05-16 – 17/09-16
  Intern høring – revideret disp. forslag for cykelsti langs Amagerbanens tracé   14/06-16 – 12/08-16
  Intern høring – lokalplanforslag Ungdomsboliger Holmbladsvænge   10/06-16 – 08/07-16
  Strandlodsvej tillæg 1 – lokalplanforslag   07/06-16 – 06/09-16
  Høring: Amager Strandvej nr. 3   20/05-16 – 24/06-16
  Høring – Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18   13/05-16 – 24/06-16
  Forslag til Tryghedsløft 2017   02/05-16 – 12/06-16
  Intern høring – Tycho Brahes Alle 35-37   02/05-16 – 18/05-16
  Høring – Handleplan for diabetes 2016-19   25/04-16 – 08/06-16
  Sadolin og Holmblad – Tillæg nr. 2 – Lokalplanforslag   07/04-16 – 02/06-16
  Intern høring lokalplan Lindgreens Alle    
  Udv. af Københavns aktivitets- og samværstilbud for borgere med sindslidelser   18/03-16 – 19/04-16
  Kraftværkshalvøen tillæg nr. 1 – Lokalplanforslag   14/03-16 – 09/05-16
  Tillæg 5 til Spildevandsplanen 2008   24/02-16 – 21/04-16
  Naboorientering – udnyttelse af Krudthusets 1. sal    
  Intern høring – Skybrudsprojekter i Amager Øst   10/01-16 – 01/02-16

 

År Titel   Høringsperiode
2015      
  Høring om ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Københavns Kommune   11/12-15 – 11/02-16
  Intern høring – Ved Amagerbanen Syd   05/11-15 – 18/12-15
  Intern høring – Ny Amagerbrogade   01/10-15 – 20/11-15
  Intern Høring – Tillæg 2 til lokalplan Krimsvej   22/10-15 – 04/12-15
  Intern høring – Københavnerruten Amager Øst   01/09-15 – 23/10-15
  Høring – Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1 til lokalplan 425   16/09-15 – 01/10-15
  Høring – Justering af klynger og netværk   27/08-15 – 09/10-15
  Høring – Hedegaardsvej tillæg 1 – lokalplanforslag   08/09-15 – 03/11-15
  Høring – Sundbyøster Skole – forslag til tillæg 1 til lokalplan 490   04/09-15 – 30/10-15
  Høring – Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplanen   24/08-15 – 27/10-15
  Høring – Kommuneplan 2015   21/08-15 – 16/10-15
  Høring – Københavns Kommunes budget 2016   13/08-15 – 31/08-15
  Intern høring – forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 464 ”Kraftværkshalvøen”   08/07-15 – 28/08-15
  Naboorientering Strandlodsvej 15, Dispensation fra lokalplan 449   06/07-15 – 17/08-15
  Høring – Krimsvej tillæg 1 til lokalplan 425 – supplerende høring   06/07-15 – 17/08-15
  Høring – Agenda 21 strategien   11/06-15 – 04/09-15
  Høring – Strategi for bynatur i København   12/06-15 – 28/08-15
  Høring – Strategi for omverdensinddragelse på klimatilpasning   04/06-15 – 31/08-15
  Høring – Udkast til Københavns Kommunes Vandhandleplan   29/05-15 – 24/07-15
  Høring – Skoledistrikter 2016/17   22/05-15 – 17/08-15
  Naboorientering vedr. lokalplan 449 Strandlodsvej   05/05-15 – 27/05-15
  Naboorientering vedr. lokalplan Sundbyøster Skole   04/05-15 – 21/05-15
  Intern høring kommuneplan   19/03-15 – 08/05-15
  Høring – Almene boliger   07/04-15 – 07/06-15
  Høring – Kultur- og Fritidspolitik 2016-19   27/03-15 – 16/06-15
  Høring – Organisering af Fremtidens Fritidstilbud   23/03-15 – 01/05-15
  Høring – Ny ældrepolitik for Københavns Kommune 2015-2018   20/01-15 – 17/02-15
  Høring – Nyd livet, københavner – Sundhedspolitik 2015-25   05/01-15 – 26/02-15
  Høring – Fremtidens Fritidstilbud   16/12-15 – 06/02-15
  Høring – To-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation   08/12-14 – 13/01-15