Lokaludvalgsmøde

Tid: Sted: Kvarterhuset, salen, 1.sal

Mødet indledes med “Borgernes tid” fra 18.30 til 19.00. Her kan du som borger i Amager Øst forelægge en konkret sag for lokaludvalget, som du ønsker udvalget skal tage stilling til.

Mødet er offentligt og alle er velkomne til at overvære hele mødet.

Dagsordener til lokaludvalgsmøderne findes her


Skriv en kommentar