Workshop om ny lokalplan for “Ved Amagerbanen Nord”

Tid: Sted: Den Blå Hal, Ved Amagerbanen 9

Vi inviterer alle interesserede til workshop om ny lokalplan for området “Ved Amagerbanen Nord”. 

Formålet er at give kommunen og grundejerne lokale input til den videre planlægning for det gamle industriområde, der ligger mellem Prags Boulevard, Amager Strandvej og Ved Amagerbanen.

Til workshoppen vil der være fokus på blandt andet trafik, fællesarealer, grønne områder og bevaringsværdige bygninger. Vi skal også snakke om dilemmaet omkring bygningernes højde i forhold til åbne friarealer.

Vi opfordrer alle med interesse i området og den overordnede byudvikling i Amager til at deltage i workshoppen.

Tilmeld dig til info@aoelu.dk 


Skriv en kommentar