Kontakt

Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat
Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 9 – 15.

Såfremt du ønsker at kontakte de enkelte lokaludvalgsmedlemmer, kan du ringe eller skrive til sekretariatet.

Medarbejdere i sekretariatet

Udvalgssekretær

Vakant

Se jobopslaget her

  Projektmedarbejder

Susanne Paluszewski-Hau
Tlf.: 23311949
fj9b@okf.kk.dk

Frida Jans    Konstitueret udvalgssekretær

Kontakt vedr. puljemidler:
Frida Jans
Tlf.: 2331 4332
zu1d@okf.kk.dk

  Kommunikationsmedarbejder

Sofie Sol Danø
jz26@okf.kk.dk

 

 

 

Amager Øst Lokaludvalgs formandskab

 Ole Pedersen               Formand

Ole Pedersen 

ole@olep.dk

Ole Meldgaard     Næstformand

Ole Meldgaard

olemeldgaard1@gmail.com

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

BIFUK
(Børn, Idræt, Fritid,
Unge og Kultur) Tovholder:Tovholder:

Randi Johanne Sørensen
randiprivat@gmail.com

Lasse Rossen      MILJØ & PLAN
(Trafik, Miljø, Byudvikling,
Bolig og Erhverv)Tovholder:

Lasse Rossen 
lasserossen@hotmail.com

Susanne Møller     SOSU

(Frivilligt socialt arbejde,
ældre, sundhed og integration)

Tovholder:

Susanne Møller

konservative@susannemoeller.dk