Kontakt

Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 9 – 15.

Såfremt du ønsker at kontakte de enkelte lokaludvalgsmedlemmer, kan du ringe eller skrive til sekretariatet.

Medarbejdere i sekretariatet


Udvalgssekretær

Niels Frisch Kjølholt
Tlf. 2811 9454
ks2i@kk.dk  

  Projektmedarbejder

Susanne Paluszewski-Hau
På barsel


Frida Jans
  
Kommunikationsmedarbejder

Frida Jans
Tlf.: 2331 4332
zu1d@kk.dk

 
 John Christian Svane

Projekt- og puljemedarbejder
John Christian Svane

Tlf.: 2331 1949
qm4c@kk.dk

 

 

Amager Øst Lokaludvalgs formandskab

 Ole Pedersen               Formand

Ole Pedersen 

ole@olep.dk

Ole Meldgaard     Næstformand

Ole Meldgaard

olemeldgaard1@gmail.com

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

BIFUK
(Børn, Idræt, Fritid,
Unge og Kultur) 
Tovholder: Randi Sørensen
randiprivat@gmail.com
     MILJØ & PLAN
(Trafik, Miljø, Byudvikling,
Bolig og Erhverv)
Tovholder: Lasse Rossen 
lasserossen@hotmail.com
Susanne Møller     SOSU

(Frivilligt socialt arbejde,
ældre, sundhed og integration)

Tovholder: Susanne Møller
konservative@susannemoeller.dk