Kontakt

Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 9 – 15.

Såfremt du ønsker at kontakte de enkelte lokaludvalgsmedlemmer, kan du ringe eller skrive til sekretariatet.

Medarbejdere i sekretariatet


Udvalgssekretær

Niels Frisch Kjølholt
Tlf. 2811 9454
ks2i@kk.dk  

  Projektmedarbejder

Susanne Paluszewski-Hau
På barsel


Frida Jans
  
Kommunikationsmedarbejder

Frida Jans
Tlf.: 2331 4332
zu1d@kk.dk

 John Christian Svane
Projekt- og puljemedarbejder

John Christian Svane
Tlf.: 2331 1949
qm4c@kk.dk

 

  Projektmedarbejder

Emma Malou Wulf
Tlf. 2331 4332
d72j@kk.dk

   

 

Amager Øst Lokaludvalgs formandskab

 Ole Pedersen               Formand

Ole Pedersen 

ole@olep.dk

Ole Meldgaard     Næstformand

Ole Meldgaard

olemeldgaard1@gmail.com

 

 

Arbejdsgrupper

 

BIFUK
(Børn, Idræt, Fritid,
Unge og Kultur) 
Tovholder: Randi Sørensen
randiprivat@gmail.com
  Miljø og Klima
Tovholder: Lasse Rossen 
lasserossen@hotmail.com
Susanne Møller SOSU

(Socialt arbejde,
ældre, sundhed og integration)

Tovholder: Susanne Møller
konservative@susannemoeller.dk 

  Planlægning, Erhverv og Trafik

Tovholder: Jens William Grav

jwg@mail.dk