Kontakt

Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse alle hverdage kl. 9 – 15.

Såfremt du ønsker at kontakte de enkelte lokaludvalgsmedlemmer, kan du ringe eller skrive til sekretariatet.

Medarbejdere i sekretariatet

 
Udvalgssekretær

Niels Frisch Kjølholt
Tlf. 2811 9454
ks2i@okf.kk.dk 

 

  Projektmedarbejder

Susanne Paluszewski-Hau
Tlf.: 23311949
fj9b@okf.kk.dk

Frida Jans    Kommunikations- og puljemedarbejder

Frida Jans
Tlf.: 2331 4332
zu1d@okf.kk.dk

   

 

 

Amager Øst Lokaludvalgs formandskab

 Ole Pedersen               Formand

Ole Pedersen 

ole@olep.dk

Ole Meldgaard     Næstformand

Ole Meldgaard

olemeldgaard1@gmail.com

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

BIFUK
(Børn, Idræt, Fritid,
Unge og Kultur) 
Tovholder: Randi Sørensen
randiprivat@gmail.com
Lasse Rossen      MILJØ & PLAN
(Trafik, Miljø, Byudvikling,
Bolig og Erhverv)
Tovholder: Lasse Rossen 
lasserossen@hotmail.com
Susanne Møller     SOSU

(Frivilligt socialt arbejde,
ældre, sundhed og integration)

Tovholder: Susanne Møller
konservative@susannemoeller.dk