Deltag i valget til Amager Øst Lokaludvalg

Den 6. marts 2018 er der valg til Amager Øst Lokaludvalg.
Hvis du er medlem af en forening, organisation eller brugerbestyrelse med aktiviteter i Amager Øst, kan du stille op til lokaludvalget, eller du kan være med til at stemme.

Medlemmerne til lokaludvalget vælges af repræsentanter for lokalområdets foreninger på et valgmøde.
Hver forening kan opstille én repræsentant.

Vi opfordrer alle foreninger i bydelen til at gøre brug af deres stemmeret ved at sende en repræsentant til valgmødet. Så tilmeld din forening, også selv om I ikke ønsker at stille op.


Sådan deltager du i valget

For at en forening kan deltage i valget, kræves:
• at foreningen har aktiviteter i bydelen
• at der er mindst to medlemmer i foreningen
• at foreningen har et sæt vedtægter
• at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.


Sådan tilmelder du dig

Foreningen skal senest tirsdag den 20. februar indsende en tilmeldingsblanket, samt bilag (vedtægter, referat fra seneste møde samt dokumentation for foreningens aktiviteter og den tilmeldtes alder og bopæl) til info@aoelu.dk 
Hvis du ønsker at stille op men ikke kan være tilstede til valgmødet den 6. marts kan du udfylde en fuldmagtsblanket. Men husk at fuldmagtsholderen selv skal udfylde en tilmeldingsblanket for at have stemmeret på valgmødet.


Informationsmøde om valget

Kom til informationsmøde den 16. januar 2018 kl. 17-19 i Kvarterhuset. Her kan du høre mere om, hvordan valget foregår, hvordan du stiller op eller stemmer, og hvad det vil sige at være medlem af lokaludvalget. Tilmeld dig senest den 12. januar 2018 til lli@okf.kk.dk eller på telefon 28119454.


Book et lokaludvalgsmedlem

Hvis du eller din forening vil høre mere om lokaludvalget, og om hvordan det er at være medlem eller suppleant, kan I booke et lokaludvalgsmedlem fra vores ambassadørkorps til at komme på besøg hos jer. Skriv til os på info@aoelu.dk, så finder vi et tidspunkt der passer. Læs mere om ambassadørkorpset


Hvorfor stille op til lokaludvalget?

Lokaludvalget kan være noget for dig, hvis du:

  • Har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
  • Kan lide at dykke ned i til tider komplekse politiske sager og projekter med mulighed for at få indflydelse.
  • Har idéer til konkrete projekter, som kan gøre en forskel i bydelen – og lyst til at gennemføre dem.
  • Har lyst til at bruge minimum 5-10 timer om måneden på lokaludvalgsarbejdet.
  • Har lyst til at give en hånd med, når vi afvikler aktiviteter i bydelen

Som medlem af lokaludvalget får du bl.a.:

  • Erfaring med at arbejde med politik og byudvikling på lokalt plan.
  • Erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer, events og projekter.
  • Et bredt netværk af mennesker, som brænder for at gøre en forskel for bydelen.

Hvis du bliver valgt ind, sørger vi for at klæde dig på til opgaven som lokaludvalgsmedlem. Se kursusprogram

Mere information

Retningslinjer for valg til lokaludvalg

FAQ-spørgsmål og svar

Om Amager Øst Lokaludvalg

Læs infoavis om valg til lokaludvalg