Det lokale miljøarbejde

Lokaludvalgene i København varetager den lokale miljøopgave. I Amager Øst Lokaludvalg gør vi det via en driftsaftale med Miljøpunkt Amager . De har til opgave at formidle viden om og inddrage borgerne i at fremme lokale miljøhensyn, klimatilpasning og generel bæredygtig udvikling på lokalt plan.

I 2019 har Miljøpunkt Amager følgende fokusprojekter i Amager Øst

  • Grønne byrum
  • Lige adgang til miljø
  • Mad & Bæredygtighed
  • Cykelfællesskaber
  • Affald og cirkulær økonomi

Læs Miljøpunkt Amagers årsplan for 2019 her

Plantekasse fra lokal mad på Musiktorvet
Lokal mad på Musiktorvet – et madmarked med producenter og køkkener fra Amager. Foto: Miljøpunkt Amager

Hvem er Miljøpunkt Amager

Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter. Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse, finansieret med driftsmidler fra både Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg.

Miljøpunkt Amager rådgiver også lokale borgere om grøn adfærd og miljøprojekter. Læs mere om Miljøpunkt Amager