Ny skole på Holmbladsgade 113

Ny skole på Holmbladsgade

Københavns Kommune har købt grunden på Holmbladsgade 113 med henblik på at opføre en ny 3-sporet skole med fritidsinstitutionspladser, samt en idrætshal.

I september 2018 afsatte Københavns Kommune i alt 374,7 mio. kr. til byggeri af skolen på Holmbladsgade med tilhørende idrætshal. Skolen forventes at være færdig i 2022.

Du kan læse udkastet til byggeprogrammet for den nye skole her: http://www.xn--alu-0na.dk/assets/NØAS_BP_del1_Funktion_3.0-002.pdf 

Skolen i Nordøstamager

Skolen skal rumme 3 spor fra 0. til 9. klassetrin. I forbindelse med indskolingen etableres også KKFO (skolefritidsordning). Der er herudover truffet beslutning om at etablere en idrætshal, samt en EAT madordning. Idrætshallen og flere af skolens andre lokaler skal kunne bruges af både skolen, borgerne og det øvrige forenings- og fritidsliv i området fra tidlig morgen til sen aften (kl. 07:00-22:00). Udearealer skal være tilgængelige hele døgnet. Skolen skal kunne rumme op til 840 skolebørn, og KKFO’en skal kunne rumme op til 336 børn.

Indskrivning på den ny skole

På hjemmesiden https://pasningogskole.kk.dk/skole kan du se, hvilken (distrikts)skole dit barn hører til ved at indtaste jeres (barnets) adresse.

Elever der bliver indskrevet på skolen på Holmbladsgade, starter på Skolen på Amagerbro fra skolestart 2019. Skolen har fået ansat en konstitueret skoleleder og får ansat særskilt personale.

Læs mere om skolen på Skolen i Nordøstamagers hjemmeside


Skriv en kommentar