4 mio. til trafiklegepladsen i Budget ’18

Natten til fredag indgik Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti budgetforlig for Københavns Kommune 2018. Der blev afsat 4 mio. kr. til anlæg af trafiklegepladsen på Formosavej og 2 mio. kr. til belysning i Amager Strandpark. Dermed har lokaludvalget fået opfyldt to ud af de fem ønsker, der blev sendt til politikerne før sommerferien.

Lys på stranden, renovering af Skolen ved Sundet og opstart af TAP1

Der er afsat 4 mio. kr. til at etablere en trafiklegeplads på Formosavej med fokus på færdsel i trafikken og med forskellige legeelementer, opholdsmuligheder og beplantning. Legepladsen skal udvikles i samarbejde med lokalområdet. De efterfølgende år er der afsat midler til drift af pladsen. 

I Amager Strandpark skal der opsættes belysning langs Amager Strand stien, som skal være med til at øge trygheden. Belysning på stranden har i flere år været efterspurgt af mange borgere i bydelen.

Skolen Ved Sundet skal udvides med et spor og 112 fritidspladser. Politikerne har derfor sat 154,1 mio kr. af i samlet anlæg i 2017-2022 til en helhedsrenovering. 

Spillestedet TAP1, som i år er flyttet fra Carlsberg Byen til den tidligere spritfabrik på Raffinaderivej, har fået et årligt driftstilskud på i alt 5 mio kr. fordelt over de kommende 3 år.

Derudover er der afsat midler til at videreføre udvidet åbningstid i fritids og juniorklubber. En vigtig indsats, som har en kriminalitetsforebyggende effekt, og som lokaludvalget tidligere har opfordret politikerne til at prioritere.

Helhedsplan for Kløvermarken på vej

Klubberne omkring Kløvermarken er igang med at udvikle en helhedsplan for Kløvermarken, der skal sikre tilstrækkelige faciliteter for brugerne på både drenge- og pigesiden. Den indsats vil politikerne gerne understøtte. De har derfor besluttet at bede Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde en helhedsplan sammen med idrætsforeningerne omkring Kløvermarken.
Planen skal indeholde forslag til udvikling af Ketsjersportens Hus, fælles idrætsfaciliteter, klublokaler og omklædningsforhold til begge køn. Helhedsplanen skal forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2018, hvor overskydende midler fra 2017 fordeles. 

Læs mere om budgetaftalen 


×

Kommentarer er lukket.