Året der gik 2018

En af lokaludvalgets vigtigste opgaver er at inddrage borgerne i bydelens udvikling. Og det har vi gjort hele 17 gange i år. Samlet har vi været i direkte kontakt med næsten 1000 borgere. Det er sket ved både borgermøder, med kaffevogn ude på gaden og ved arrangementer som Frivillig Fredag og juledag i Kvarterhuset. 

Et nyt lokaludvalg

I marts 2018 fik Amager Øst et nyt lokaludvalg. Syv medlemmer fra det eksisterende lokaludvalg blev valgt til at fortsætte sammen med syv nyvalgte medlemmer. Der blev valgt 5 kvinder og 9 mænd. Udover de 14 foreningsrepræsentanter har lokaludvalget 9 medlemmer, der er udpeget af de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Gennemsnitsalderen på de valgte er 51 år.

De nye borgmestre, der blev valgt ind ved kommunalvalget i slutningen af 2017 har alle besøgt Amager Øst i løbet af 2018. Her har lokaludvalgets medlemmer vist forskellige steder i bydelen frem, og fået en god dialog med borgmestrene om aktuelle emner og problematikker i området. Se billeder fra cykeltur med teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

Gode input til udvikling af lokalområdet

I april holdt lokaludvalget workshop om udviklingen af Nordøstamager. 100 borgere deltog, og der blev arbejdet med forskellige perspektiver på hvordan området skal udvikle sig. Vi har brugt de mange input i lokaludvalgets høringssvar til Københavns Kommunes nye kommuneplanstrategi.

Cykellegepladsen på Formosavej er nu på vej til at blive permanent. Efter en vellykket forårsklargøring og Sankt Hans på pladsen, blev der i oktober ryddet op og flyttet inventar, så der er klar til at anlægsarbejdet kan gå i gang i 2019

Ved Femøren station mødte 100 borgere op til et møde om en ny lokalplan, som skal omdanne fire erhvervsbygninger til bl.a. hotel og ungdomsboliger. Vi fik også fat i nogle af områdets unge, da lokaludvalget var på gaden med varm kaffe og kakao. Se video her
Et forslag til ændring af lokalplanen for Amager Strandpark fik stor opmærksomhed, da der lægges op til mulighed for mere byggeri. Læs her hvad lokaludvalget skrev i sit høringssvar 

Støtte til lokale aktiviteter til glæde for borgerne

I 2018 har vi bevilget næsten 1,2 mio. kr. i støtte til projekter og aktiviter i lokalområdet. Lige fra koncerter og gadefester og foredrag over byggeprojekter til julearrangementer for socialt udsatte. Se listen over alle de støttede projekter

Tak for i år. Vi ser frem til et spændende og berigende 2019.


×

Kommentarer er lukket.