Behov for større butikker i Amager Øst?

Hvis der ikke er balance imellem forskellige behov, kan det få konsekvenser for hverdagen i København, for bylivet, for butiksejernes levebrød og for Københavns vækst og konkurrenceevne. Amager Øst Lokaludvalg mener, derfor at det er vigtigt, at både borgere og erhvervsdrivende kommer til orde i sagen. På den baggrund besluttede Amager Øst Lokaludvalg på dets møde den 24. november at iværksætte flere initiativer i forbindelse med den aktuelle høring. Dels vil lokaludvalget sende høringsmaterialet rundt i det nyetablerede erhvervsnetværk. Og dels vil lokaludvalget i løbet af uge 49 spørge de knap 4000 medlemmer af borgerpanelet om deres syn på sagen. Efterfølgende vil lokaludvalget inddrage kommentarer fra både erhvervsliv og borgerpanel i forbindelse med udarbejdelsen af udvalgets endelige høringssvar.

Hvad kan argumenterne for eller imod flere større butikker være:
Argument imod: Flere større butikker gør det svært for små butikker at overleve, så de må dreje nøglen om.
Argument for: Hvis der ikke er grobund for små butikker, er det fordi folk hellere vil have store butikker.

Argument imod: Byer med hyggelige handelsgader, som ofte har mindre specialbutikker, tiltrækker handlende, turister, tilflyttere og arbejdskraft. Det giver et kreativt miljø og medfører innovation og vækst.
Argument for: Hvis kommunen ikke følger mulighederne for større butikker, kan det blive svært at konkurrere i Øresundsregionen og med andre kommuner, som planlægger for større butikker.

Argument imod: Med større butikker som store supermarkeder følger mindre varieret liv i gaderne. Det bliver en mere uinteressant by med færre muligheder for interaktion, indtryk og menneskelig skala.
Argument for: Større butikker skaber kortere transportafstande ved indkøb og større tilgængelighed for cyklende, gående og kollektiv transport. Det er nemmere for gangbesværede og handicappede.

Der ligger ikke et færdigt forslag til planen, og det er derfor nemmest at prøve at påvirke planerne nu. Det er den nye planlov, som giver Københavns Kommune mulighed for at indføre planer for flere større butikker i hele kommunen.

Du kan læse mere om den aktuelle høring samt afgive høringssvar direkte til kommunen på høringsportalen Bliv Hørt


Én kommentar til “Behov for større butikker i Amager Øst?”

  1. Lone Larsen

    Jo flere indkøbscentret, desto færre forskellige butikker. De er alle en del af kæder, der findes i alle andre centre. Butikker på Amagerbrogade og Holmbladsgade har det svært nok i forvejen, og jeg vil hellere kunne handle nede om hjørnet end kører væk i bil og handle i et større sted. Der bliver mindre konkurrence, hvis alle butikker er i en kæde.
    Jeg vil have liv i gaden med mange forskellige special butikker. Jeg vil ikke have flere store klodser af grimme bygninger med supermarkeder – de bliver alligevel til internethandel. Det er de små, anderledes butikker, vi skal passe på – så der er en slagter, en bager, en blomsterhandel og et lille supermarked, som folk i nærområdet kan bruge – så alle børn, unge og ældre kan komme til at handle. De butikker er små samlingspunkter, hvor vi alle kan veksle et ord med hinanden.

    Fordi en borgerlig regering har ødelagt planloven, behøver Københavns Kommune jo ikke at følge en dårlig beslutning. Hvis det ikke er for at bedre forholdene for butikkerne på Amagerbrogade, så forstår jeg ikke hvorfor Amagerbrogade skal ombygges.

    Hvis ikke det er for at få bilerne ud af byen med omlægningen af Amagerbrogade, forstår jeg ikke, hvad det gode er ved at andre bydeles beboere skulle komme til Amager for at handle. Mindre bykørsel, flere nærbutikker, som vi kan gå til. Håber I vil forbyde flere store centre, vi har rigeligt.

×

Kommentarer er lukket.