Behov for større butikker i Amager Øst?

Hvis der ikke er balance imellem forskellige behov, kan det få konsekvenser for hverdagen i København, for bylivet, for butiksejernes levebrød og for Københavns vækst og konkurrenceevne. Amager Øst Lokaludvalg mener, derfor at det er vigtigt, at både borgere og erhvervsdrivende kommer til orde i sagen. På den baggrund besluttede Amager Øst Lokaludvalg på dets møde den 24. november at iværksætte flere initiativer i forbindelse med den aktuelle høring. Dels vil lokaludvalget sende høringsmaterialet rundt i det nyetablerede erhvervsnetværk. Og dels vil lokaludvalget i løbet af uge 49 spørge de knap 4000 medlemmer af borgerpanelet om deres syn på sagen. Efterfølgende vil lokaludvalget inddrage kommentarer fra både erhvervsliv og borgerpanel i forbindelse med udarbejdelsen af udvalgets endelige høringssvar.

Hvad kan argumenterne for eller imod flere større butikker være:
Argument imod: Flere større butikker gør det svært for små butikker at overleve, så de må dreje nøglen om.
Argument for: Hvis der ikke er grobund for små butikker, er det fordi folk hellere vil have store butikker.

Argument imod: Byer med hyggelige handelsgader, som ofte har mindre specialbutikker, tiltrækker handlende, turister, tilflyttere og arbejdskraft. Det giver et kreativt miljø og medfører innovation og vækst.
Argument for: Hvis kommunen ikke følger mulighederne for større butikker, kan det blive svært at konkurrere i Øresundsregionen og med andre kommuner, som planlægger for større butikker.

Argument imod: Med større butikker som store supermarkeder følger mindre varieret liv i gaderne. Det bliver en mere uinteressant by med færre muligheder for interaktion, indtryk og menneskelig skala.
Argument for: Større butikker skaber kortere transportafstande ved indkøb og større tilgængelighed for cyklende, gående og kollektiv transport. Det er nemmere for gangbesværede og handicappede.

Der ligger ikke et færdigt forslag til planen, og det er derfor nemmest at prøve at påvirke planerne nu. Det er den nye planlov, som giver Københavns Kommune mulighed for at indføre planer for flere større butikker i hele kommunen.

Du kan læse mere om den aktuelle høring samt afgive høringssvar direkte til kommunen på høringsportalen Bliv Hørt


Skriv en kommentar