Borgermøde om det nye busnet – de lokale busser

Når Metro Cityringen åbner i 2019 vil det styrke den kollektive trafik i København betydeligt, og rigtig mange passagerer vil tage metro i stedet for busser. Derfor skal der allerede nu træffes beslutninger om, hvordan busnettet skal tilpasses efter 2019. 

Trafikplan 2016 er Movias bud på udviklingen i den kollektive bustrafik i Hovedstadsregionen efter åbningen af Cityringen i 2019. I oktober 2016 var det såkaldte strategiske busnet i høring, det vil sige A- og S-busserne. Nu følger en tilpasning af de resterende, lokale busser. Forslaget er i høring hos lokaludvalgene fra begyndelsen af januar til 18. februar 2018. Du kan læse høringsmaterialet her: Høring – nyt lokalt busnet januar 2018 (samlet materiale)

Læs om det nye busnet på Movias hjemmeside

Borgermøde 15. januar

Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg inviterer alle interesserede til at komme og høre om forslagene til ændring af busdriften på Amager mandag den 15. januar kl. 19-21 i BETA, Øresundsvej 6. Du kan høre om de forskellige buslinjer i Amager Øst og Vest, stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Program
– Oplæg fra Københavns Kommune og Movia – præsentation af det nye busnet med fokus på Amager.
– Informationscafé – besøg boderne og hør om de nye busruter, stoppesteder og frekvens. Der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer ved de enkelte boder.

Læs oplægget fra borgermødet

Baggrund

Læs mere om Trafikplan 2016 på Movias hjemmeside  


×

Kommentarer er lukket.