Byggeprogram for skolen på Holmbladsgade 113


D. 5. marts præsenterede Børne- og Ungdomsforvaltningen et byggeprogram for den kommende skole på Holmbladsgade, med udgangspunkt i input fra de borgerinddragende processer. Efterfølgende har lokaludvalget og fagforvaltningerne i Københavns Kommune haft mulighed for at kommentere på programmet.

Det er skolegruppen under Amager Øst Lokaludvalg der har udarbejdet kommentarerne til byggeprogrammet. Der har først og fremmest været stor tilfredshed med inddragelsesprocessen, og det opleves at der er nogle gode visioner for skolen.

Alligevel er der nogle bekymringer i forhold til den fremlagte plan:

  • Skolen har et begrænset areal til rådighed og skal rumme en tresporet skole, idrætshal og en KKFO, derfor er lokaludvalget bekymret for om det kommer til at have en betydning for elevernes mulighed for lege og bevægelse i løbet af skoledagen.
  • På nuværende plan vil kun 7 ud af udskolingens 9 klasser have et basislokale, mens de resterende bliver ”vandreklasser”, det kan være et problem for især de svage elevers koncentration og indlæring
  • Der mangler lokaler til elevrådet, studievejledningen og specialundervisning
  • Der udtrykkes en del bekymringer i forhold til den sikre skolevej, specielt i forhold til bløde trafikanter, cyklende børn og omkring afleveringssituationen på skolen

Derudover udtrykker lokaludvalget følgende ønsker:

  • At børnene på skolen får adgang til at bruge Kløvermarken til deres idrætsundervisning og til leg og bevægelse
  • At skolen har en bæredygtig profil
  • At der i forbindelse med udskolingsområedet og idrætshallen også indtænker en ”ungdomszone”, som også vil være til brug udenfor skoletiden, da der mangler tilbud til unge i Amager Øst bydel

Alle kommentarerer kan læses her

Konsulentformaet Cowi, som er Københavns Kommunes rådgiver på projektet, har forholdt sig til alle de input der kom fra deltagerne på workshoppen den 11. april. Mange af borgernes input er indarbejdet i projektet. Cowi har angivet hvilke forslag der er indarbejdet og på hvilken måde – samt redegjort for hvorfor andre forslag ikke er medtaget i projektet. Den samlede liste over forslagene kan læses her.

Fremadrettet vil det nye lokaludvalg formodentlig vælge 2-3 personer som skal udgøre en ressourcegruppe som vil være i fast dialog med Københavns Kommune og de kommende bygherre på projektet omkring den videre udvikling af projektet. Det vil blive afgjort på det nye lokaludvalgs første møde d. 19. april.

 


×

Kommentarer er lukket.