Her er det nye formandskab

Amager Øst Lokaludvalg holdt den 5. april 2018 konstituerende møde, hvor udvalget skulle vælge sin nye formand og næstformand.

Valg om formandsposten

Der var to kandidater til formandsposten. Ole Pedersen, der repræsenterer håndboldklubben Amager SK og Susanne Møller, der er udpeget som repræsentant for Konservative. Efter de to kandidater havde præsenteret sig, var der skriftlig afstemning, hvorefter det stod klart, at formanden endnu en gang hed Ole Pedersen. Ole Pedersen har været formand siden Amager Øst Lokaludvalgs opstart i 2007.

Næstformanden genvalgt

Ved valget af næstformand var der en enkelt kandidat. Ole Meldgaard, der repræsenterer Kofoeds Skole, og som siden 2012 har tegnet formandskabet sammen med Ole Pedersen, blev dermed valgt.

Valg igen om et år

Det nye formandskab ønskede, at såvel formandsposten som næstformandsposten sættes til afstemning igen i april 2019, så lokaludvalget får mulighed for at træffe beslutning om en eventuel udskiftning på posterne.


2 kommentarer til “Her er det nye formandskab”

 1. Carsten Breum

  Hej SF

  Jeg stemmer altid på Enhedslisten.
  Nu vil jeg gerne vide, om I er opmærksomme på de meget farlige forhold, der er for cyklister på Raffinaderivej og om
  det er noget Enhedslisten på Amager forholder sig til ?

  Man har jo anlagt en cykelsti i den ene trediedel af vejen. Hvorfor man ikke har ført cykelstien hele vejen i gennem er jo en skandale.

  Det er virkelig livsfarligt at cykle på Raffinaderivej, og det virker som om den meget tunge trafik er øget i den senere tid.
  Her færdes mange børn.

  Med venlig hilsen

  Carsten Breum
  Psykoterapeut

  Kastaniegang 32
  HF Strandhøj
  26717028

 2. Carsten Breum

  Der skulle selvfølgelig have stået …jeg stemmer altid på SF 🙂

×

Kommentarer er lukket.