Her er det nye formandskab

Amager Øst Lokaludvalg holdt den 5. april 2018 konstituerende møde, hvor udvalget skulle vælge sin nye formand og næstformand.

Valg om formandsposten

Der var to kandidater til formandsposten. Ole Pedersen, der repræsenterer håndboldklubben Amager SK og Susanne Møller, der er udpeget som repræsentant for Konservative. Efter de to kandidater havde præsenteret sig, var der skriftlig afstemning, hvorefter det stod klart, at formanden endnu en gang hed Ole Pedersen. Ole Pedersen har været formand siden Amager Øst Lokaludvalgs opstart i 2007.

Næstformanden genvalgt

Ved valget af næstformand var der en enkelt kandidat. Ole Meldgaard, der repræsenterer Kofoeds Skole, og som siden 2012 har tegnet formandskabet sammen med Ole Pedersen, blev dermed valgt.

Valg igen om et år

Det nye formandskab ønskede, at såvel formandsposten som næstformandsposten sættes til afstemning igen i april 2019, så lokaludvalget får mulighed for at træffe beslutning om en eventuel udskiftning på posterne.


Skriv en kommentar