Hvor står de mest ikoniske træer i Amager Øst?

Et ikonisk træ er et træ med en særlig værdifuld karakter. Det kan fx have en vigtig arkitektonisk, historisk eller biologisk værdi. Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt om lokaludvalgenes og borgernes hjælp til at kortlægge hvilke træer, der skal udpeges som ikoniske. 
Frem til den 23. juni kl. 12 kan du melde bydelens ikoniske træer ind til lokaludvalget.

Sidste år udvidede Københavns Kommune indsatsen for byens træer, ved at tilføje kategorien ikonisk træ til kommunens træpolitik. Hermed åbnedes der op for, at træer, der ikke tidligere har kunnet fredes, nu politisk kan udpeges som bevaringsværdige. En status tæt på fredet.

 

Politisk beskyttelse

Formålet med at udpege de ikoniske træer er at beskytte flere af de store træer, der har en betydning i byen, men ikke falder ind under de traditionelle fredninger. Bliver et træ udpeget som ikonisk, og efterfølgende godkendt af Borgerrepræsentationens politikere, så vil det fremover kræve en politisk beslutning at kunne fælde det.

 

Bydelen med færrest træer

Som ama’rkaner betragter de fleste sig selv som bosiddende tæt på naturen. Men selvom Amager Øst har en skøn strandpark, så er vores bydel også den med allerfærrest træer i København. Kun 5,7% af Københavns samlede træer står i Amager Øst. Selv stenbroerne og indre by har flere træer.

Det giver altså god mening at tage en tur ud i bydelen, og finde de bedste og mest bevaringsværdige træer, og sikre, at Amager Øst også i fremtiden har både ask, bøg, birk og platantræer. Og hvilken tid er bedre, end nu, hvor de står så fint med lysegrønne blade, og giver liv og frisk luft til gaderne.

 

Kriterier for ikoniske træer

For at blive udpeget som ikonisk skal træerne matche 4 ud af 7 kriterier. Der er ingen garanti for at et træ, som er forslået af en borger eller lokaludvalget, ender med at blive udpeget som et ikonisk træ. Men derfor skal vi ikke holde os tilbage med at melde ind.

Både nu og i de kommende år sker en stor byudvikling i Amager Øst. Nogle steder bygges der boliger, og andre steder, bl.a. ved eksisterende grønne strøg, ligger der planer om skybruds- og klimasikring. På flere af disse steder står der store, flotte og gamle træer, eller klynger af træer, der sammen har en betydning lokalt. Her har lokaludvalget brug for borgernes hjælp til at lokalisere de træer, vi ønsker at bevare i bydelen.

 

Tag et billede eller send en mail

Frem til den 23. juni kl. 12 kan du melde bydelens ikoniske træer ind til lokaludvalget. Du kan enten sende en mail til g91q@okf.kk.dk, eller lægge et billede på Instagram og tagge det med #ikonisketræer #mitamagerøst. Uanset, hvilket medie du vælger, skal der følge en kort begrundelse for, hvorfor du synes dette træ er ikonisk, samt angivelse af træets præcise placering.

Du kan læse mere om kommunens træpolitik og ikoniske træer her.


Én kommentar til “Hvor står de mest ikoniske træer i Amager Øst?”

  1. Annemone Larsen

    Nu ligger der en ny båd i vandet ud for Amager Strand/ Ved Helgoland. Kan det være samme person som tidligere lod sin båd synke?

×

Kommentarer er lukket.