Ny lokalplan giver mulighed for mere byggeri i Amager Strandpark

I 2017 har Københavns Kommune sammen med Parkbrugerrådet udarbejdet en ny udviklingsplan for Amager Strandpark. For at udviklingsplanen kan realiseres, skal der vedtages en ny lokalplan.

Mulighed for at bygge

Udviklingsplanen lægger op til at opjustere byggemulighederne til rekreative funktioner på stranden fra 5.000 m2 til 8.700 m2 i de allerede udlagte byggefelter. Det vil give nye eller eksisterende interessenter mulighed for at opføre bygninger til fx opbevaring, undervisning, klubfaciliteter eller salg, som vil understøtte det allerede eksisterende miljø.

Kommunen vurderer, at lokalplanforslaget vil skabe nye muligheder for vandsportsaktiviteter i strandparken uden for højsæsonen, da der vil blive bedre mulighed for at opbevare udstyr.

Der skal også udlægges zoner til midlertidige boder og stadepladser uden for byggefelterne (markeret med gult på kortet). Midlertidige boder skal have tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen og skal fjernes i perioden 1. oktober til 1. april.

Byggefelter er skraveret med sort, strandstationer er markeret med pink. Zoner til midlertidige stadepladser er markeret med gult. Klik på billederne for at forstørre.

Se flere detaljer i lokalplanen, s.24-25.

Byggefelt Amager Strandpark nord
Byggefelt ved station 1, hvor Naturcenter Amager Strand ligger
Byggefelt Amager strandpark syd
Byggefelter i den sydlige del – station 3 og 4

Fredningen og udviklingsplanen

Amager Strandpark har været fredet siden 2014. Det er fredningen der afgør, hvor der må bygges. Desuden bestemmer fredningen, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for området, der kan tages op til revision hvert femte år. Fredningen udpeger byggefelter, hvor der må opføres bebyggelse og udviklingsplanen opstiller retningslinjer for bebyggelsens nærmere placering og udseende, som fremgår af en designmanual. 

Parkering

I den gældende lokalplan er der mulighed for 1.000 bilparkeringspladser på strandøen. Aktuelt er der anlagt 400 permanente parkeringspladser på strandøen, og de resterende 600 pladser er reservepladser, som kun åbnes på dage med mange besøgende. Kravene til parkeringspladser videreføres i forslaget til den ny lokalplan for området og inkludere desuden 400 eksisterende pladser langs Amager Strandvej.

Der er stilles også krav om 5.000 cykelparkeringspladser, som sammen med metroen skal medvirke til at begrænse antallet af strandgæster i bil.

Borgermøde

Vi inviterer alle interesserede til at komme og høre mere om planerne for Amager Strandpark

Onsdag den 31. oktober kl. 18-20 i Kajakhotellets cafelokale, Havkajakvej 2, 2300 Kbh.S.

Læs lokalplanen her

blivhoert.kk.dk har du mulighed for at indsende dit høringssvar til kommunen.


3 kommentarer til “Ny lokalplan giver mulighed for mere byggeri i Amager Strandpark”

  1. Ib Mogensen

    Lyder til at blive et meget spændende møde – MEN mødet er på aftenen for HALLOWEEN, så mange børnefamilie-forældre er måske forhindret.

×

Kommentarer er lukket.