Naturcenter og musikskole bør prioriteres

Sidst i marts skal politikerne på Rådhuset forhandle om, hvordan overskuddet fra 2018 skal fordeles. Det sker i den såkaldte overførselssag.

Anlægsloftet begrænser

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne medfører et loft over kommunernes anlægs- og serviceudgifter. Københavns Kommune skal således overholde en fastlagt ramme for udgifter til anlæg og service. Det har bl.a. medført at en række anlægsprojekter er blevet udskudt eller sat i bero. Anlægs- og serviceloftet gælder også i forhold til overførselssagen.

Mindre bevilling vil gavne mange

Vores arbejdsgrupper har drøftet prioriteringer i forhold til overførselssagen og har udvalgt to projekter, som med en relativ lille bevilling vil komme mange borgere og særligt børn i Amager Øst til gode. 

Den cyklende musikskole

Vi foreslår, at der findes ca. 150.000 kr. til at sikre at projektet Den Cyklende Musikskole kan videreføres og eksisterende samarbejdsrelationer fastholdes uafhængigt af fremtiden for indsatsen “Mere Musik til Byens Børn”

Naturcenter Amager Strand

Vi foreslår, at der findes midler til at videreføre forsøget med udvidet åbningstid for Naturcenter Amager Strand, således at der er åbent alle ugens dage.

Læs brevet til politikerne her:

Amager Øst Lokaludvalgs forslag til prioriteringer til overførselssagen

 


×

Kommentarer er lukket.