Borgere er utilfredse med planer om ny institution på Greisvej

D. 19. april holdt det nye Lokaludvalg sit første ordinære møde. Det første punkt på dagsordnen var en mulig midlertidig daginstitution på Greisvej, som lokaludvalget var blevet bekendt med gennem en række borgerhenvendelser fra beboere omkring Greisvej. En gruppe på omkring 20 kritiske borgere fra lokalområdet mødte op og udtrykte deres stærke utilfredshed med forslaget overfor lokaludvalget. Ikke mindst fordi hverken borgere eller lokaludvalget har været inddraget i processen eller beslutningsforslaget.

Borgerhenvendelser vedr. institution på Greisvej

Lokaludvalget ønsker at blive inddraget i processen

Københavns Kommune har planer om at etablere en stor, midlertidig dagsinstitution på de grønne arealer på Greisvej. Amager Øst Lokaludvalg har haft mulighed for at se det materiale som kommunen har udarbejdet, og som har været sendt til borgerne i lokalområdet. I den forbindelse har Lokaludvalget flere forbehold, og er særlig kritisk og uforstående overfor, at Lokaludvalget ikke er blevet inddraget i en sag af denne størrelse. Særligt fordi, at lokaludvalget har erfaring med borgerinddragende processer, som har tilført en merværdi til byens øvrige udviklingsprojekter. Derfor er det et stærkt ønske for lokaludvalget at blive inddraget i den fremadrettede proces. Derfor har lokaludvalget forsøgt at komme i dialog med forvaltningen med håbet om at blive inddraget i det fremadrettede arbejde med planerne, og med mulighed for at finde en anden placering til en ny daginstitution. Du kan læse brevet til forvaltningen her.

 

Andre planer med Greisvej

Som udgangspunkt finder lokaludvalget det ikke hensigtsmæssigt, at de grønne arealer på Greisvej bruges til en daginstitution. Sammen med de lokale beboere har lokaludvalget igennem en længere periode arbejdet for at skabe et rekreativt område på Greisvej. Der har været idéer om en socialøkonomisk æbleplantage, nyttehaver, grøn cykelrute, stiforløb, mv. og hvad der sker med disse planer nu, er uvist. Lokaludvalget støtter dermed de fremmødte borgeres bekymringer.

 

Alternativ placering af daginstitution

Amager Øst Lokaludvalg anerkender at der er et øget behovet for daginstitutioner, men mener at det primært drejer sig om andre områder af bydelen og at bevarelsen af de grønne områder skal vægtes højt. Lokaludvalget er derfor enige med borgerne om, at Københavns Kommune skal arbejde for at finde en alternativ placering til den nye dagsinstitution.

 

Læs: Lokaludvalgets henvendelse til Københavns Kommune og Lokaludvalgets svar til borgerne omkring Greisvej


×

Kommentarer er lukket.