Amager Øst har valgt sit nye lokaludvalg

Den 6. marts blev de 14 foreningsrepræsentanter valgt til det nye Amager Øst Lokaludvalg. Valget blev holdt i Aktivcenter Sløjfen på Øresundsvej og foregik i en god, positiv og konstruktiv stemning. Der var 42 tilmeldte, hvoraf 38 deltog i valget.

De nyvalgte medlemmer for perioden 2018-2022 er:

Idræt, fritid og kultur
Maj Tellefsen, Amagerbanens Venner
Randi Johanne Sørensen, Amager Kulturpunkt
Rasmus Steenberger, Trafiklegepladsens Venner
Frank Lambert, GF Landlyst
Ole Pedersen, Amager SK

Bolig, Miljø, Erhverv og Trafik
Amina Charai, Amagerbutikkerne
Nanna Tofte Parcelforeningen, Søfryd
Keith Gray, A/B Poppelgården
Lasse Rossen, Agendaforeningen i Sundby
Martin Hein, Skolebestyrelsen Gerbrand Skole

Børn, Unge, Ældre, Social, Sundhed og Integration
Iben Lindemark, GF Nygaard
Tom Christensen, Røde Kors Hovedstaden
Ole Meldgaard, Kofoeds Skole
Hans J. Møller, Dansk Handicap Forbund

De 14 foreningsrepræsentanter får selskab af 9 medlemmer, der er udpeget af de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Det nye lokaludvalg skal på det konstituerende møde den 5. april beslutte hvem der skal være hhv. formand og næstformand. Det første ordinære møde afholdes den 19. april.

Tre valggrupper til afstemning

Det afgående lokaludvalg havde foreslået at der skulle vælges repræsentanter for tre områder: 

  • Idræt, fritid og kultur
  • Bolig, Miljø og Erhverv
  • Børn, Unge, Ældre, Social, Sundhed og Integration

På valgmødet var der enighed om de foreslåede grupper – med den ændring, at trafik tilføjes til valgområdet ”Bolig, Miljø og Erhverv”. De tre grupper blev fordelt med hhv. 5, 5 og 4 pladser.

Der var flere kandidater i de tre grupper, end der var pladser. Det betød, at hele forsamlingen skulle stemme om, hvem der skulle have pladserne i de tre grupper.

Blandt de 14 valgte er der syv der sidder i det nuværende lokaludvalg og syv nye – enten helt nye eller nuværende suppleanter. Der blev valgt 5 kvinder og 9 mænd. Gennemsnitsalderen på de valgte er 51 år.


Én kommentar til “Amager Øst har valgt sit nye lokaludvalg”

  1. Soeren Jensen

    Trafik problemerne på Amager Strandvej hvor meget store lastvognstogs udstødning afgiver NO2 og diesel partikler der igen har påvist hvor giftig og dødsens farlig disse lastbiler er.Tyskland har klart og tydeligt vist hvor farligt dieselbiler er, og forbudt dieselbilers kørsel i flere tyske byer. Dette burde også gælde i danske byer. De personer der bor i den nye by der er bygget på hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej også kaldet Minimanhatten de er kraftigt udsat for denne diresel udstødnings forgiftning.

×

Kommentarer er lukket.