Nyt plejehjem på vej ved Sundparken

Københavns Kommune vil gerne give mulighed for, at der kan blive bygget et nyt plejehjem og et seniorbofællesskab i forbindelse med FSB’s eksisterende ældreboligafdeling ”Sundparken”.

Den 19. juni kl. 17-19 er der borgermøde om det kommende plejecenter på Lergravsparkens Skole (gymnastiksalen). Indgang fra Wittenberggade 2.
Her kan du høre om planerne og komme med dine idéer og kommentarer. Alle er velkomne.

Læs opsamling fra borgermødet her

FSB ønsker at opføre nyt plejehjem og ældreboliger

Den almene boligorganisation FSB, ønsker at opføre et plejecenter på ca. 10.000 m2, samt flere ældreboliger i form af et seniorbofællesskab på omkring 2.500 m2 i forbindelse med boligafdelingen. Området omkring ”Sundparken” indeholder på nuværende tidspunkt et grønt område, og hvis det besluttes at ændre i kommuneplanen, så der bliver givet tilladelse til nye anvendelser og nyt byggeri, så skal det ske ud fra hensyntagen til de omkringliggende områder, bynaturen og den arkitektur, som vil blive fastlagt i den efterfølgende lokalplan.

Lokaludvalget har været i dialog med kommunen

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør projektet med et plejecenter og eventuelt flere ældreboliger i Sundparken, men Københavns Kommune har endnu ikke fastlagt hvad der konkret kommer til at ske. Allerede i maj holdt lokaludvalget møder med kommunen og FSB omkring projektet, og fremadrettet vil borgerne også blive inddraget i processen.

Læs om den forudgående høring om kommuneplantillæg

Amager Øst Lokaludvalg er meget positivt stemt overfor et nyt plejehjem og seniorbofællesskab i Amager Øst. Og har nogle konkrete forslag til hvordan plejecenter kan tilføre værdi for både kommende bruger og beboere, samt beboere i det nærliggende område og ældreboligafdelingen Sundparken.

Lokaludvalget foreslår fx at der bliver bygget et motionsrum og en fællessal. Fællessalen skal også kunne lejes ud til foreninger og aftenskoler, som afholder arrangementer og aktiviteter som er relevante for plejecenterets beboere. Dermed kan det være med til at forene beboere på plejehjemmet og andre ældre fra lokalområdet.

Det nye plejecenter og ældreboliger bør opfattes som et trygt sted for beboere, og derfor skal der også etableres områder, som ikke er åbne for udefrakommende. Lokaludvalget foreslår derfor at der etableres en mindre have eller parkanlæg, som er lukket for udefrakommende.

 

Du kan læse hele lokaludvalgets høringssvar vedr. de nye plejeboliger her.

Nyt plejehjem ved Sundparken

 

På kommunens høringsportal Bliv Hørt kan du læse de kommentarer, borgerne har sendt ind til planerne.


4 kommentarer til “Nyt plejehjem på vej ved Sundparken”

  1. Marie Koch

    God og let adgang for gang besværede til Amager Strandpark- mulighed for at bade fra Helgoland og stranden – også for gangbesværede.

  2. Birthe Hjortlund

    Ved planlægningen af bebyggelsen blev der taget hensyn til en stor bestand af gamle træer, hvilket præger bebyggelsesstrukturen endnu i dag og det selvfølgelig helt centralt, at de bliver bevaret

  3. Karen Mohr Sokkelund

    Sansehave med – især – spiselige planter og blomster. Både til gavn for beboere, sommerfugle og bier 🙂 Specielt, hvis grønne områder inddrages til yderligere bebyggelse!

×

Kommentarer er lukket.