Ønskeseddel på vej til Borgerrepræsentationen

I marts 2018 skal medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation forhandle om “de overførte midler” – de penge, som var budgetteret, men ikke blev brugt i 2017. Herunder kan du se en beskrivelse af de konkrete projekter, som lokaludvalget gerne ser fremmet i forbindelse med de kommende forhandlinger – også kaldet “overførselssagen”. 

Pulje til fremme af kunst på Amagerbrogade

Lokaludvalget vil arbejde for, at der i forbindelse med overførselssagen afsættes en pulje på i størrelsesordenen kr. 500.000 til at fremme visionerne bag initiativet “Kunst på Amagerbrogade” herunder at sikre at kunst integreres i den igangværende fysiske omdannelse af Amagerbrogade. Puljen skal være med til at generere yderligere finansiering fra private fonde og organisationer til projektet.  

Renovering af Amager Bio – manglende finansiering af bl.a. lys og lyd

Københavns Kommune har tidligere bevilliget midler til en tiltrængt renovering af Amager Bio. Renoveringen er påbegyndt, men der mangler midler i budgettet til eksempelvis lys, lyd, inventar samt mindre anlægsarbejder. Lokaludvalget vil arbejde for at der i forbindelse med overførselssagen afsættes midler i størrelsesordenen 3 mio kr. til at renoveringen af Amager Bio kan udføres i henhold til de oprindelige planer.

Hundegård ved Vermlandsgade

Amager Øst Lokaludvalg har fået henvendelse fra flere borgere, der ønsker at oprette en hundegård ved. Vermlandsgade på en kommunal grund, der tilstøder Haveforeningen Vennelyst. Amager ØSt Lokaludvalg vil i forbindelse med overførselssagen arbejde for at der afsættes i størrelsesordnen 150.000 kr. til en midlertidig hundegård (ca. 5 år) på arealet.

Helhedsplan for Kløvermarken

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 18 vedtog Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, at Kultur og Fritidsforvaltningen frem imod overførselssagen skal udarbejde en helhedsplan sammen med brugerggrupperne på Kløvermarken, og at helhedsplanen efterfølgende skal foreligges Økonomiudvalget forud for overførselssagen. I forbindelse emd overførselssagen vil Amager Øst Lokaludvalg arbejde for, at der afsættes midler til fortsat projektudvikling / realisering af helhedsplanen.

Trafiksanering Backersvej – forundersøgelse og udarbejdelse af løsningsskitse

Amager Øst Lokaludvalg igangsatte i 2015 “projekt Kastrupvej og Backersvej” der bl.a. medførte et oplæg til trafiksanering af Backersvej. I efteråret 2017 er der opstået et lokalt borgerinitiativ og en række borgere og institutioner i området har fremsendt en fælles henvendelse til lokaludvalget med et ønske om trafiksanering af Backersvej med særlig fokus på trafiksikkerhed for bløde trafikanter og med henblik på at afbøde den forværring af den trafikale situation, som omdannelsen af Amagerbrogade har og vil medføre. Amager Øst Lokaludvalg vil i forbindelse med overførselssagen arbejde for, at der afsættes i størrelsesordnen 1 mio. kr. til at lave et konkret løsningsforslag til trafiksanering på Backersvej fremimod Budget 19.

Cykelstipakke (Strandlodsvej, Engvej, Hedegårdsvej, Raffinaderivej)

Amager Øst Lokaludvalg vil arbejde for, at der i overførselssagen arbejdes for at afsætte midler til realisering af cykelstier på en eller flere udvalgte strækninger i Amager Øst. Strækningerne er særligt udvalgt med øje for trafiksikkerhed for børn og bløde trafikanter.

Strandlodsvej

Raffinaderivej

Engvej

Hedegårdsvej

 

Igangsætning af projekt Prøvestien

Amager Øst Lokaludvalg vil arbejde for at der i forbindelse med Prøvestien afsættes midler i størrelsesordnen 150.000 kr. til at etablere passage langs vandkanten nord for Amager Strandpark til Prags Boulevard således at det bliver muligt for borgerne at færdes langt kystlinjen.


Én kommentar til “Ønskeseddel på vej til Borgerrepræsentationen”

  1. Ida Blinkenberg Lidell

    Meget fint I sætter fokus på behovet for cykelstier. Strandlodsvej har et meget stort behov for cykelstier, da vejen er kaotisk med megen trafik, herunder fra byggepladser, og mange cykler her, hvor der både er skole, børnehave og vuggestue.

×

Kommentarer er lukket.