Politikerne har lyttet – ingen liberale erhverv i Sommerlyst

Tillægget til lokalplanen skulle gøre det muligt at etablere liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomhed, klinikker og lignende i stueetagen langs Holmbladsgade. Da forslaget var i høring i foråret benyttede mange lokale borgere muligheden for at komme med kommentarer via Københavns Kommunes høringsportal “Bliv Hørt”. Samtlige høringssvar gik imod ændringsforslaget – og det har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget med mandagens beslutning valgt at lytte til.

Lokaludvalgets formand Ole Pedersen glæder sig over, at politikerne har lyttet til de mange indsigelser. 

“Sagen viser, at det ikke er spild af tid, når borgerne deltager i høringsprocesserne. Det kan nytte noget. Politikerne kan være lydhøre når de gode argumenter fra lokale borgere, der kender deres lokalområder bedst, kommer på bordet. I sagen med Sommerlyst er det tydeligt, at der er et stort lokalt ønske om at støtte op om den fortsatte udvikling af Holmbladsgade som en attraktiv og livlig handelsgade. Derfor er det vigtigt at fastholde, at erhvervet i stueetagen på ”Sommerlyst”, der har en markant placering på gaden, skal være publikumsorienteret serviceerhverv såsom butikker, restauranter mv., som kan være med til at bringe liv til Holmbladsgade, hvilket også er intentionen i den oprindelige lokalplan. Det er derfor meget positivt at et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har afvist tillægget til lokalplanen”. 

Erhvervslokalerne i Sommerlyst har stået tomme siden bygningen blev færdig kort før sommerferien. Lokaludvalget er dog af den opfattelse, at de sagtens kan lejes ud hvis prisen fastsættes til det gennemsnitlige for tilsvarende lokaler i Holmbladsgade. I øjeblikket er de to erhvervslokaler  udbudt til salg til en pris, der ifølge René Steinvig, som er formand for Ama’r Butikkerne, er meget højt særligt set i lyset af, at der mange steder slet ikke betales såkaldte ”nøglepenge” når nye forretninger skal etablere sig. Efter krisen er det blevet normalt, at udlejerne istandsætter butikslokalerne og at den nye butik alene betaler en månedlig leje. I dette tilfælde skal der lægges mange penge på bordet for et helt råt lokale, som efterfølgende kræver en større investering i forbindelse med istandsættelsen. Det betyder, at det fortrinsvis vil være de store spillere på markedet, der vil have mulighed for at komme ind”,  siger René Steinvig, der i lighed med Ole Pedersen glæder sig over den generelle udvikling af Holmbladsgade hvor flere nye kaffebarer og restauranter er skudt op over sommeren.


×

Kommentarer er lukket.