Nu starter renoveringen af Amagerbrogade

Amagerbrogade skal renoveres i perioden september 2017 – ultimo november 2018

Trafikken på Amagerbrogade vil være ensrettet i retning mod Christianshavn på de strækninger hvor der arbejdes. Den daglige arbejdstid er hverdage fra kl. 7.00-19.00. 
Hent informationsfolder om Ny Amagerbrogade

Det kan du forvente

Projektet inddeles i 4 etaper
Etaperne er hhv. øst- og vestsiden af Amagerbrogade fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade og hhv. øst- og vestsiden Fra Holmbladsgade til Øresundsvej. Det er planen, at der kun arbejdes på en etape af gangen. Hver etape har en varighed på 3-5 måneder.

Etape 1: Christmas Møllers Plads – Holmbladsgade               September 17 – december 17

Etape 2: Christmas Møllers Plads – Hallandsgade                  Januar 18 – marts 18

Etape 3: Holmbladsgade – Øresundsvej                                  April 18 – juli 18

Etape 4: Hallandsgade – Englandsvej                                      August 18 – november 18

Som bilist

Trafikken på Amagerbrogade er ensrettet i retning mod Christianshavn i anlægsperioden på de strækninger, hvor der arbejdes. Strækningen mellem Amager Boulevard
og Holmbladsgade udgør dog en undtagelse. Her opretholdes den dobbeltrettede biltrafik i hele anlægsfasen.

Som buspassager

Ensretningen medfører, at bus 5c og 350s får ruten omlagt i halvdelen af anlægsperioden. Omlægningen betyder, at busserne i retning mod Kastrup ledes uden om arbejdsområdet via Holmbladsgade, Ålandsgade, Frankrigshusene, Moselgade og Øresundsvej.

Som cyklist og fodgænger

Da arbejdet omfatter ændringer til både fortov, cykelsti og kørebane, betyder afspærringen af arbejdsområdet, at cyklister og fodgængere henvises til en midlertidig sti på kørebanen. Der etableres ”gangbroer” mellem den midlertidige sti og opgangsdørene, så det altid er muligt at komme til og fra sit hjem.

Når anlægsarbejdet er færdigt vil Amagerbrogade få

 • Bredere fortove og cykelstier på flere strækninger
 • Nye fliser og asfalt
 • 70 nye træer
 • Bedre forhold for buspassagerer
 • Færre biler
 • Det samme antal parkeringspladser

Oversigtstegninger:

Christmas Møllers Plads – Amager Boulevard, Situationsplan_1

Amager Boulevard – Brysselsgade, Situationsplan_2

Brysselsgade – Englandsvej, Situationsplan_3

 

Læs mere i folderen


6 kommentarer til “Nu starter renoveringen af Amagerbrogade”

 1. Tina

  Tror det bliver super godt når det er færdigt. Håber der komner masser af øko butikker så skal Amagerbrogade nok blive eftertragtet?

 2. Brita kilde

  Uplandsgade er ensrettet på et stykke ved kollegiet. Bliver det ændret i den periode i arbejder på første strækning, så os der bor uplandsgade/holmbladsgade/ved Sønderport kan komme ind/ud

  • admin

   Hej Brita. Vi har ikke fået konkret information om vejomlægningerne. Jeg vil opfordre dig til at skrive til byggeleder Claus Thue Andersen på FL8Z@tmf.kk.dk. Mvh Louise / sekretariatet

   • Rasmus

    Det virker meget svært at gennemskue hvad der egentlig bliver udført i forhold til helhedsplanen.
    Er alle følgende punkter droppet?
    – Pladsdannelser/hævede flader langs sidegader og ikke kun bedre parkering som der nu skrives.
    – Bredt fortorv og indsnævring langs Amager Boulevard
    – Hævede flader/brosten på Amagerbrogade i hele området omkring Amagerbro station og Amager centret
    – Åbning af Sundby Kirke og samlet flade på vejene omkring

    Det virker lidt som om hele projektet er blevet nedskaleret gevaldigt uden nogle informationer omkring det endelig projekt.

    • admin

     Hej Rasmus. Vi har videresendt dine spørgsmål til projektlederen for Ny Amagerbrogade, som har svaret skriftligt på dine spørgsmål. Svarene er indsat herunder. Bemærk derfor at “VI” i svarene herunder er lig med Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. Mvh Louise / Sekretariatet

     Det virker lidt som om hele projektet er blevet nedskaleret gevaldigt uden nogle informationer omkring det endelig projekt.
     SVAR: Det projekt vi står for at udføre blev politisk godkendt 26. maj 2016. Vi har siden da justeret lidt på projektet i takt med at vi kom længere ned i detaljen. Men der er tale om meget begrænsede justeringer, så som at flytte et træ eller et skilt et par meter. Vi ville aldrig administrativt reducere eller ændre voldsomt i et projekt der er politisk godkendt.

     Helhedsplanen stammer fra 2013.
     SVAR: De ændringer der er sket fra helhedsplanen, og frem til det projekt vi sidder med i dag, er alle politisk besluttede og godkendte.
     Helhedsplanen omfattede oprindeligt Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads til kommunegrænsen, samt nogle pladsdannelser ved Sundby Kirke og Amager Centeret og så Amager Boulevard.

     I forbindelse med at politikerne, på baggrund af helhedsplanen, igangsatte realiseringen af projektet, blev det besluttet at begrænse projektet til Amagerbrogade, på strækningen imellem Holmbladsgade og Shetlandsgade.
     Dette mandat blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 udvidet til at omfatte strækningen fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade samt et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard.

     – Pladsdannelser/hævede flader langs sidegader og ikke kun bedre parkering som der nu skrives.
     SVAR: ved sidegaderne vil der blive lavet små pladsdannelser med nye træer, og belægningen vil blive hævet
     – Bredt fortorv og indsnævring langs Amager Boulevard
     SVAR: Fortovet og cykelstierne bliver udvidet på det meste af strækningen og antallet af spor til biltrafikken vil blive reduceret. Konkret nedlægges busbanen, og den plads det efterlader vil blive givet til fortov og cykelstier.

     – Hævede flader/brosten på Amagerbrogade i hele området omkring Amagerbro station og Amager centret
     SVAR: Arealet omkring Amagerbro station og Amager centret indgår ikke i det færdige projekt, og der vil ikke blive etableret hævede flader eller brostensarealer på selve Amagerbrogade. Hævede flader er meget belastende for buschauffører at køre på, og brostenbelægningen er både dyr at anlægge og støjende.

     – Åbning af Sundby Kirke og samlet flade på vejene omkring
     SVAR: Vi havde en dialog med Sundby kirke omkring muligheden for at etablere et byrum der. De/kirken ønskede ikke at åbne arealet mere end det er i dag. Kirkens forplads er, udover at være et offentligt rum, også er rum for nogle af menneskets sværeste stunder, eks. at tage afsked med et dødt barn. Kirken ville gerne beskytte disse situationer mod høj musik og hygge på bænken ved siden af rustvognen. Ydermere er kirken ansvarlig for driften og vedligeholdelsen af kirkens have, de forudså en stigning i disse udgifter, hvis arealet omkring kirken blev åbnet mere op, ligesom de forudså at deres kirketjenere ville få vanskeligere ved at udføre deres arbejde.

     • Rasmus

      Jeg vil starte med at sige stort tak for videresendelsen af mine spørgsmål og for de uddybende svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

      Det meget ærgerligt at de ekstraordinære punkter er taget ud af projektet.
      Tidligere blev belysningen også taget ud, og jeg er sikker på projektet med “solmuren” omkring Vor Frelsers kirkegård heller ikke er med.

      Jeg har lige et par opfølgende spørgsmål.

      Du skriver følgende til mit spørgsmål
      “-Bredt fortorv og indsnævring langs Amager Boulevard”:

      “Fortovet og cykelstierne bliver udvidet på det meste af strækningen og antallet af spor til biltrafikken vil blive reduceret. Konkret nedlægges busbanen, og den plads det efterlader vil blive givet til fortov og cykelstier.”

      Dog har du tidligere i teksten skrevet følgende “…samt et afstribningsprojekt på den østlige del af Amager Boulevard”.
      Er det en misforståelse?

      Slutteligt, hvor finder jeg den endelige plan for projektet?

      På forhånd tak.

      På følgende link, findes en endelig handlingsplan fra 2014, samt diverse andre bilag såsom projektbeskrivelse og projektforslag, er nogle af dem gældende?

      https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/02052016/edoc-agenda/2306412b-ae72-49dc-82d6-04512a405931/6bd7c6dd-7175-4740-9479-21bf864e8c08

×

Kommentarer er lukket.