Skarp kritik af nedrivningsproces

I maj 2017 vedtog Borgerrepræsentationen den nye lokalplan for området omkring Lindgreens Allé. Og allerede nu – under et år efter at lokalplanen blev vedtaget, har forvaltningen lagt op til at give bygherren lov til at nedrive den eksisterende bygning på Strandlodsvej 3. Dette til trods for at der i lokalplanen bl.a. står  “Det forudsættes, at Strandlodsvej 3, Lindgreens Allé 14 samt de små baggårdsbebyggelser for Strandlodsvej 9 bevares, da de med deres særegne udtryk er med til at skabe karakter i området og fastholde områdets egenart”.

Lokaludvalget modtog i januar 2018 en Naboorientering om ansøgning om dispensation til nedrivning af bygningen på Strandlodsvej 3

Skarp kritik af processen

Faktisk gik bygherren igang med at nedrive bygningen samtidig med at spørgsmålet var i høring hos lokaludvalg og naboer. Lokaludvalget har på den baggrund besluttet at rette en skarp kritik ikke bare af forslaget om at nedrive bygningen, men også af hele processen. 

Lokaludvalget vedtog den 25. januar sit svar i forbindelse med naboorienteringen i sagen.
Af svaret fremgår det blandt andet at: “Det er vigtigt, at borgerne og lokaludvalget kan have tiltro til de lokalplaner, der er politisk vedtaget. En dispensation i den pågældende sag vil underminere kommunens troværdighed i forhold til borgerne og lokaludvalget. At give en dispensation til at give tilladelse til at nedrive bygningen på Strandlodsvej 3,under et år efter at lokalplanen er vedtaget, vil efter lokaludvalgets klare opfattelse således medføre en betydelig risiko for, at hele lokalplanen gradvist bliver udhulet og intentionerne i den oprindelige lokalplan derved undermineres. For at undgå en ny Krimsvej-situation fraråder lokaludvalget derfor på det kraftigste, at der gives dispensation. Lokaludvalget opfordrer i derimod forvaltningen til at afvise nedrivningsanmodningen og meddele ejendomsselskabet, at de skal bringe bygningen tilbage til den stand den havde før nedrivningen startede.

Læs hele lokaludvalgets svar

Lokaludvalget besluttede desuden at henvende sig direkte til politikerne i Borgerrepræsentationen idet sagen anses for principiel. 

 


Én kommentar til “Skarp kritik af nedrivningsproces”

  1. Soeren Jensen

    Det er en brutal fremgang bygherren har udvist i denne sag. De har tilsidesatte alle demokratiske retnings linjer. S.J.

×

Kommentarer er lukket.