Om Amager Øst Lokaludvalg

Hvem er vi?

Lokaludvalgene i København er nedsat af Københavns Kommune og fungerer som bindeled mellem bydelens borgere og politikerne på Københavns Rådhus. Lokaludvalget består af 23 medlemmer. Heraf er 15 aktive i foreninger, brugerbestyrelser mm. i bydelen og 8 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Lokaludvalget afgiver høringssvar til kommunen ved sager, der vedrører bydelen og fremsender forslag til Borgerrepræsentationens udvalg. Lokaludvalget udarbejder også bydelsplaner hvert 4. år i samarbejde med borgere, eksterne partnere og de kommunale forvaltninger. Amager Øst Lokaludvalg har eksisteret siden efteråret 2007.

Her kan du se en lille film om, hvad lokaludvalgene laver:


Dine muligheder for indflydelse

Der er offentlig adgang til de månedlige møder. Den første halve time er afsat til at du kan stille spørgsmål og komme med forslag, men du er også velkommen til at overvære hele mødet. Du kan også være med til at påvirke bydelens udvikling ved at indgå i en arbejdsgruppe eller deltage i vores arrangementer. Har du noget på hjerte, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller sende os en mail på info@aoelu.dk. 


Søg støtte til dit projekt

Planlægger du en event eller et arrangement, som skaber dialog og netværk i bydelen kan du søge støtte fra Lokaludvalgets puljemidler. Vi råder årligt over en pulje på ca. 2,5 mio. kr.


Bliv medlem af lokaludvalget

Der er valg til lokaludvalgene hvert 4. år. For at stille op skal man repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Din forening skal opstille dig som kandidat og eventuelt sende dig som deltager til valgmødet. Du behøver ikke bo i bydelen. Næste valg finder sted den 6. marts 2018. Læs mere


Hvor ligger Amager Øst?

Amager er delt op i to bydele, Amager Øst og Amager Vest, der adskilles af Amagerbrogade. Se kortet herunder eller klik her

Amager Øst Lokaludvalg kort 

 

Du kan finde mere information om lokaludvalgene og deres funktion på Københavns Kommunes hjemmeside

Formalia

Kommissorium for Lokaludvalg

Forretningsorden april 2018

Regulativ for lokaludvalg i Københavns Kommune 2014