Arbejdsgrupper

Lokaludvalget har nedsat 3 arbejdsgrupper, der er åbne for alle. Henvendelse kan ske til tovholderen.

Arbejdsgrupperne

  • drøfter høringer og laver udkast til høringssvar før disse behandles på et lokaludvalgsmøde.
  • behandler puljeansøgninger indenfor deres respektive felter samt andre aktuelle sager.
  • udvikler projekter i lokalområdet.

Det er dog kun lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter der må deltage i behandling af puljeansøgninger.

 

Børn, Idræt, Fritid, Unge & Kultur (BIFUK)

Tovholder: Randi Sørensen – randiprivat@gmail.com

Trafik, Miljø, Byudvikling, Bolig og Erhverv (MILJØ & PLAN) 

Tovholder: Lasse Rossen – lasserossen@hotmail.com

Frivilligt socialt arbejde, sundhed, integration, ældre (SOSU) 

Tovholder: Susanne Møller – konservative@susannemoeller.dk