Arbejdsgrupper

Lokaludvalget har nedsat 3 arbejdsgrupper, som hver måned forbereder sager til lokaludvalgsmødet inden for hver sit fagområde. Arbejdsgrupperne er åbne for alle. Henvendelse kan ske til tovholderen.

Arbejdsgrupperne:

  • drøfter høringer og laver udkast til høringssvar før disse behandles på et lokaludvalgsmøde.
  • behandler puljeansøgninger indenfor deres respektive felter samt andre aktuelle sager.
  • udvikler projekter i lokalområdet.

Det er dog kun lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter der må deltage i behandling af puljeansøgninger.

 

Kontakt tovholderen i arbejdsgrupperne

Børn, Idræt, Fritid, Unge & Kultur (BIFUK)

Tovholder: Randi Sørensen – randiprivat@gmail.com

Trafik, Miljø, Byudvikling, Bolig og Erhverv (MILJØ & PLAN) 

Tovholder: Lasse Rossen – lasserossen@hotmail.com

Frivilligt socialt arbejde, sundhed, integration, ældre (SOSU) 

Tovholder: Susanne Møller – konservative@susannemoeller.dk

Lokaludvalget har besluttet at fortsætte med denne organisering til og med oktober måned. Herefter vil lokaludvalget tage stilling til, om den skal fortsætte eller ændres.

 

Hvad laver de faste arbejdsgrupper

Arbejdsgruppernes formål er at forbehandle sager til lokaludvalgets ordinære møder, håndtere puljeansøgninger, besvare borgerhenvendelser mv. De faste arbejdsgrupper afholder normalt faste møder en gang om måneden, 14 dage før lokaludvalgets møder, og har en fast sekretariatsbetjening. Tovholderens opgave er i samarbejde med sekretariatet at forberede dagsordenen til møderne samt at være mødeleder på møderne. Sekretariatet deltager på de faste arbejdsgruppemøder og udarbejder referat af disse.