Planer og baggrundsanalyser

Udviklingen af Krimsvej-området

Amager Øst Lokaludvalg besluttede i efteråret 2015 at afsætte midler til en uvildig redegørelse for processen omkring udviklingen af Krimsvejområdet.

NIRAS har på denne baggrund udarbejdet en vurdering af forløbet. Du kan læse resultaterne i denne rapport: Analyse af lokalplan for Krimsvej – Niras 2016

 

Helhedsanalyse for Nordøstamager

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med lokaludvalget udarbejdet en helhedsanalyse af Nordøstamager. Analysen skal danne grundlag for udviklingen af de enkelte områder og skabe sammenhæng, både indenfor området og med den omgivende by.

Analysen bliver fremover et vigtigt arbejdsredskab, der skal danne grundlag for udviklingen af de enkelte dele af området. Analysen skal være med til at sikre sammenhæng med den omgivende by, og hjælpe til at udviklingen sker i overensstemmelse med områdets lokale historie og særlige karakter.

Analysen giver også forslag til nye forbindelser i området og udpeger potentialer i Nordøstamagers særlige karakter, som planlæggerne bør tage hensyn til i fremtiden.

Hent Nordøstamager Helhedsanalyse 2016 (Pdf, 14MB)

 

Ny Amagerbrogade

Amagerbrogade skal omlægges til strøggade med attraktivt handelsmiljø, bedre opholdsmuligheder og bedre forhold for fodgængere og cyklister. Der vil komme bredere fortove og cykelstier, og større fremkommelighed for busser. Kommunen forventer, at projektet kan reducere den gennemkørende biltrafik på Amagerbrogade med 10-30 procent. Desuden vil gaden blive mere grøn med ca. 70 nye vejtræer.

Helhedsplanen for Ny Amagerbrogade, der omhandler strækningen fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé, er godkendt af Borgerrepræsentationen den 6. februar 2014.

Du kan følge Ny Amagerbrogade på facebook


Skriv en kommentar