Sådan laver du et budget

Når du skal søge støtte fra bydelspuljen, skal vi vide, hvilke udgifter og indtægter du forventer at have. Du skal altså finde ud af, hvad det vil koste at afvikle projektet. Udgifter og indtægter skal stemme overens, så budgettet ‘går i nul’. Vi vil også gerne vide, hvordan du regner med at få dækket dine udgifter.

Udgifter kan for eksempel være forplejning, lokaleleje, materialer eller honorar til f.eks. en oplægsholder.
Indtægter kan være deltagerbetaling, støtte fra fonde og andre puljer, samt egenfinansiering.

Et budget kan for eksempel se sådan ud:

Udgifter Budget
Lokale 2000 kr.
Forplejning 500 kr
Oplægsholder 4000 kr.
Materialer 500 kr.
I alt 7000 kr.
   
Indtægter  
Støtte fra lokaludvalget 5000 kr.
Egenfinansiering 1000 kr.
Deltagerbetaling 1000 kr.
I alt  7000 kr.

 

Når du skal lave regnskab for et afsluttet projekt, skal regnskabsposterne svare til de poster, du har skrevet i budgettet.

Lokaludvalgets støtte gives altid som en underskudsgaranti. Du får kun dækket de udgifter du har haft, og kan ikke bruge evt. uforbrugte midler til andre ting end du søgte støtte til.