Støttekriterier for Bydelspuljen

Kriterier og retningslinjer vedtaget på lokaludvalgsmøde den 28. maj 2015

Puljemidlerne skal anvendes til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet.

Kriterier der skal opfyldes

1. Puljen støtter kun almennyttige, non-profit initiativer (f.eks. events, arrangementer eller aktiviteter).
2. Initiativer skal som hovedregel være offentligt tilgængelige og åbent for alle indenfor den i ansøgningen angivne målgruppe samt finde sted i Amager Øst bydel, eller på anden måde komme borgerne i Amager Øst bydel til gode.
3. Initiativer skal som hovedregel være tilgængelige for handicappede og gangbesværede.
4. Støtte givet af Amager Øst Lokaludvalg til initiativer skal på synlig måde omtales i ansøgerens PR materiale for arrangementet.

Det støtter vi ikke

1. Studierejser, studieophold og ferier.
2. Fester og arrangementer, der alene henvender sig til den ansøgende forenings medlemmer.
3. Anlægsudgifter, aktiviteter eller materialer som direkte kan henføres til en forenings, institutions eller forvaltnings eksisterende drift og/eller normale anlægsområde.
4. Der kan i mindre omfang gives støtte til vedligeholdelse af en forenings faciliteter, hvis disse er en forudsætning for at foreningen kan opretholde sine aktiviteter.
5. Initiativer der er påbegyndt eller allerede er afviklet.
6. Politiske eller religiøse initiativer der har forkyndende karakter, eller har til formål at hverve tilhængere til en politisk forening eller religiøs dannelse.
7. Dækning af lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner, der kan sidestilles hermed, herunder betaling for de ansattes deltagelse i initiativet.

Ved behandling af ansøgningerne er lokaludvalget endvidere opmærksom på

1. Om der kan dokumenteres en væsentlig kontant egenfinansiering og/eller medfinansiering fra ansøgers eller fra anden side.
2. Om den ansøgende forening/organisation som en del af forberedelsen og/eller afviklingen gør brug af evt. ansattes deltagelse i projektet som en del af finansieringsgrundlaget.
3. Om der i projektet gøres brug af frivillige i udviklingen og udførelsen af arrangementet.
4. Om den ansøgende forening/organisation inddrager andre lokale foreninger/organisationer/ netværk i udviklingen og afviklingen af projektet.
5. Om musik- og teaterarrangementer afvikles i samarbejde med en lokal forening eller institution.
6. Om initiativet indeholder nyskabende elementer og dermed tilfører borgere i bydelen nye oplevelser eller erfaringer.
7. Om initiativet kan skabe varige effekter i bydelen.
8. Om initiativer, der tidligere har modtaget støtte, har undergået en videreudvikling siden sidste ansøgning.
9. Om man til initiativer, der tidligere har modtaget væsentlig støtte fra lokaludvalget, kan dokumentere en større og bredere selvfinansiering og medfinansiering, med mindre der er lavet særskilt aftale med lokaludvalget om initiativet.
10. Om antallet af deltagerne står i et rimeligt forhold til det ansøgte beløb.
11. Om der tages relevante miljøhensyn i forbindelse med udførelse af initiativet.

Støttekriterier for Bydelspuljen som PDF


Skriv en kommentar